LIVE-TRÄNINGSPASS

För att delta i liveträningen behöver du en dator eller mobil med mikrofon och kamera. 

Läs igenom instruktionerna och informationen i god tid innan träningen startar. Skulle det uppstå några tekniska problem så kontakta Hanna Isaksson eller skriv på messenger till stiftelsen Spinalis på Facebook.

Vi önskar att din mikrofon är avstängd under träningspasset! Det är förstås valfritt att ha kameran på eller inte.

Klicka på respektive bild och följ instruktionerna för att delta i träningen.

WORKOUT STHLM

måndag, kl 12.05-12.55

YOGA sittande

tisdag, kl 14.30-15.30

STYRKA / KONDITION

onsdag, kl 14.30-15.20

WORKOUT LINKÖPING

onsdag, kl 17.00-18.00

DRIV

– hälsa online för dig med ryggmärgsskada

I detta projekt vill vi inspirera personer med ryggmärgsskada till ett aktivt liv och ett hållbart åldrande med hälsosamma levnadsvanor. Alla våra aktiviteter kommer vara anpassade för målgruppen och tillgängliga oavsett var i Sverige man bor.

Målgrupp för projektet är personer med ryggmärgsskada och liknande förutsättningar, framför allt äldre (50+ år) och de som levt 20 år eller längre med skadan. Projektet kommer att drivas under tre år och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden, i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering, Aleris Rehab Station, Rehabmedicin Linköping, Studiefrämjandet, ryggmärgsskadekliniker på universitetssjukhusen (Umeå, Uppsala, Orup, Göteborg, Stockholm) samt Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Tillsammans bygger vi DRIV

– för hållbar hälsa, hela livet.

“Det är 10 gånger så vanligt med fysisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning och nästan tre gånger så vanligt med psykisk ohälsa jämfört med den övriga befolkningen”

Personer med ryggmärgsskada är en liten diagnosgrupp, totalt ca 5000-6000 personer runt om i Sverige. Många bor långt från specialistvård och upplever att de är ensamma med de utmaningar som ryggmärgsskadan medför. Medicinska landvinningar har medfört att målgruppen, trots förlamning, fysisk inaktivitet och stor påverkan på kroppens olika organsystem, blir allt äldre. Den genomsnittliga åldern hos den som skadas blir allt högre (det har skett en stor förändring de senaste 30 åren). 

Personer med fysiska funktionsnedsättningar är mindre fysiskt aktiva, har högre grad av stillasittande fritid, har svårare att uppnå en hälsosam livsstil och i större utsträckning drabbas av fetma än personer utan funktionsnedsättning. Forskning visar även att personer med ryggmärgsskada drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar tidigare än den övriga befolkningen; ett så kallat accelererat åldrande som framför allt verkar drabba hjärt-kärlsystemet, muskler och leder. Detta bidrar till ökad sjuklighet och ytterligare funktionsnedsättning med ökat hjälpbehov.

Det är vanligt med bristande tillgänglighet på träningsanläggningar vilket gör att de kan vara svåra att använda, om man tex använder rullstol. De flesta nås inte av organiserade friskvårdsaktiviteter som till exempel anpassad motion- eller annan friskvårdsträning.

Coronapandemin har förvärrat läget. Antalet parasportaktiviteter minskade med 51 % under 2020 och det finns tydliga bevis för att isolering och psykisk ohälsa har ökat. Tillgången till vård har minskad och det finns en tydlig minskning av andelen personer som fått nya hemtjänstinsatser beviljade. 

Vi vet också att många av dessa problem, som gruppen drabbas av, kan senareläggas eller mildras med hjälp till rätt träning och goda levnadsvanor! Det har därmed länge funnits kunskap om att det finns ett stort behov av att främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättning. Nu är det dags att omsätta den här kunskapen i handling

  1. Höja kunskapsnivån om vad goda levnadsvanor kan göra för hälsa och välbefinnande för personer som åldras med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.
  2. Tillgängliggöra ett anpassat program med både teori och praktik för bl a träning och andra levnadsvanor för målgruppen och ge stöd till bättre hälsa med hjälp av digitala lösningar.
  3. Erbjuda stöd och sammanhang genom online-grupper.

För att inspirera och motivera till hälsosamma levnadsvanor och ett hållbart åldrande kommer DRIV att erbjuda aktiviteter, gratis och online:

Träning anpassad till målgruppen, live och ”on demand”. Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi att livesända träning, med möjlighet till interaktion med både ledare och andra deltagare. Till att börja med kommer vi ha tre livesända pass per vecka för att ge alla möjlighet att etablera nya träningsvanor. Videoteket kommer att täcka både kondition, styrka, rörlighet och mental hälsa. Träningspassen kommer också att täcka olika funktionsnivåer och träningsvana (nybörjare, medel, intensiv). Vårt mål är att ha träningspass med bredd och stor variation, så att så många som möjligt kan hitta just sin träningsglädje.

10-veckors hälsokurs med fokus på levnadsvanor så som träning, kost/vikt och stresshantering med avslappning/återhämtning. Formen för kursen är studiecirkel. Förhoppningen är att deltagarna ska hitta och bygga sitt driv, för att kunna bygga förutsättningar för att ta ansvar för sin hälsa och sina vanor. För att detta ska kunna ske ska deltagarna bygga medvetenhet och förståelse för hur fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa samverkar. Vi kommer också lära oss hur vi skapar vanor och hur vanliga ”fällor” för beteendeförändring fungerar och därmed hur de kan undvikas. Vi är inte ute efter ett tillfälligt lyft, utan målet är långsiktigt hållbara levnadsvanor.

Föreläsningar i syfte att ge inspiration och kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Samtliga dimensioner av hälsa, motivation och diagnosspecifik kunskap kommer att arrangeras. Dessa kommer att spelas in och ingå i videoteket, för att sprida kunskap och medvetenhet bland både personer med egen ryggmärgsskada, deras anhöriga och personer som möter dessa inom sina professioner.

Träffar för att bryta isolering, nätverka och stärka gemenskap. Syftet med dessa träffar är att bryta den isolering och ensamhet som många känner och om i flera fall förvärrats under coronapandemin. Grunden för träffarna är peer support och gemenskap, att stötta varandra och att utbyta erfarenheter. Träffarna kommer att ske i första hand digitalt men med stöd att i förlängningen också övergå i fysiska träffar.

Samtliga aktiviteter kommer att vara kostnadsfria. Träningen är framtagen för personer med ryggmärgsskador men passar förstås också för personer med liknande förutsättningar.

Efter projekttidens kommer vi att ha arbetat upp ett omfattande bibliotek med träningspass och föreläsningar online. Studiecirkelledare kommer vara utbildade, studiecirkelmaterialet med dess olika byggstenar: handledarmaterial, kortföreläsningar och träningsvideos kommer finnas kvar online. Vår tro är också att vård och rehabilitering runt om i Sverige kommer fått en nödvändig “push” och komma till skott med egna hälsofrämjande online aktiviteter. Nätverken människor emellan kommer ha stärkts och nya vänskaper ha uppstått trots långa fysiska avstånd.

Vill du veta mer?

Vänligen ta kontakt med projektledare och folkhälsovetare, Hanna Isaksson.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.