cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Förebilder

Det kan vara svårt att hitta tillbaka till livet och vardagen efter en ryggmärgsskada. Många tycker att det är till stor hjälp att prata med någon som är eller har varit i en liknande situation. 

En del rehabiliteringscentrum och sjukhus har personer anställda som själva lever med en ryggmärgsskada. Dessa brukar kallas rehabinstruktör och kan visa hur de löser praktiska utmaningar i vardagen, som förflyttningar från rullstol till säng, bil och duschstol. De har egenlevd erfarenhet av att drabbas av en ryggmärgsskada och många tycker att det känns bra att bolla med någon som man kanske inte behöver förklara allt för. Rehabinstruktören ingår i ditt rehabiliteringsteam tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare med flera.

Rehabinstruktör - Förebild inom sjukvården

RG:s uppsökare

Föreningen RG Aktiv Rehabilitering har ett nätverk med personer som är uppsökare/förebilder. De besöker varje år nyskadade personer på sjukhusen runt om i Sverige. Om du vill komma i kontakt med en uppsökare kan du läsa mer på RG:s webbplats.

RG anordnar även en rad kurser, läger och friluftsaktiviteter där ledarna ofta är personer med en egen ryggmärgsskada.

Förebildscoacher

Personskadeförbundet RTP har utbildat personer med egen skadeerfarenhet att coacha andra som lever med samma typ av skada. Dessa personer kallas förebildscoacher och erbjuder idag samtal och vägledning efter amputation eller ryggmärgsskada.

Genom sitt förebildskap och coachande förhållningssätt har våra förebildscoacher unika förutsättningar att inspirera och motivera personer som har behov av vägledning i ett liv med nya förutsättningar.

Om du vill komma i kontakt med en förebildscoach så kan du anmäla ditt intresse på RTP:s webbplats.