cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Spinalis i Indien

Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS) är ett universitetssjukhus på den indiska landsbygden ca fem timmars bilresa från Mumbai. De har under åren haft en hel del kontakt med flera internationella universitet, bl.a. Karolinska Institutet.

En förfrågan

År 2016 fick Rehab Station Stockholm och Spinalis en förfrågan från Karolinska Institutet om att bidra med kunskap för att starta specialiserad ryggmärgsskaderehabilitering på Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS).

Då Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator och MD fysioterapeut, tidigare hade varit koordinator i samarbetsprojektet mellan Spinalis och Hälsoministeriet i Botswana, vidarebefordrades förfrågan till henne. En rekognoseringsresa genomfördes. Sedan dess har Inka Löfvenmark varit på PIMS en till två gånger per år och undervisat studenter och personal om ryggmärgsskador och varit med och startat en rehabiliteringsavdelning.

PIMS ryggmärgsskadeavdelning

Även tidigare hade PIMS kontakt med personer med ryggmärgsskador och viss rehabilitering pågick redan på poliklinisk basis, huvudsaklingen fysioterapibehandling. Dock var inga andra professioner inblandade och det fanns inte någon inneliggande verksamhet för personer med ryggmärgsskada.

År 2017 etablerades PIMS ryggmärgsskadeavdelning, en åttabäddars avdelning med möjlighet att utöka vid behov. Den inrättades på en privatavdelning där patientrum och badrum var rymliga och inga större anpassningar behövdes. Sjukhusledningen gick med på att avdelningssköterskan fick möjlighet till en månads vistelse i Stockholm där hon auskulterade på ryggmärgsskadeavdelningen på Karolinska Sjukhuset och på Rehab Station Stockholm.

Idag är avdelningen på PIMS etablerad och har vanligtvis mellan fyra till tio inneliggande patienter. Tiden från skadetillfället till då rehabiliteringen kan börja har kortats. Akutsjukhuset remitterar nu patienter direkt till PIMS istället för, som tidigare, skriva ut dem till hemmet där risken att få komplikationer var stor. Nu har även vissa patienter fått akut vård och stabiliserande kirurgi på sjukhuset, vilket gör att personalen kan vara involverad från början. Fysioterapeuterna har en ledande roll på avdelningen.  År 2020 anställdes även en rehabinstruktör, en tidigare patient som rehabiliterats på avdelningen.

En stödjande part

Inka Löfvenmark är i Indien undervisar hon studenter, tränar personal, och strävar efter att fortsätta utveckla avdelningen. Numera innehåller rehabiliteringen även sport och lek på basketplanen en förmiddag per vecka. Man har även hyrt in en rickshaw för att träna förflyttningar och visa värdet av att självständigt klara sin vardag. Rehabiliteringen utvecklas löpande och när den första aktiviteten utanför sjukhusområdet genomfördes väckte det stor uppmärksamhet.

Kontakt och samarbete har inletts med Motivation India, ett hjälpmedelsföretag som säljer subventionerade rullstolar och hjälpmedel till personer i fattigare länder. 

Svenskt stöd

Den läkare som var med i Botswana, Katarzyna Trok, har vid två tillfällen bidragit med sin kunskap på plats, så även rehabinstruktören Dawid från Polen. Det var mycket givande och visade på värdet av teamarbete och behovet av en fast läkare på avdelningen. Dawid var även en viktig förebild, då de flesta aldrig tidigare träffat någon som använder rullstol och är självständig.
Under pandemin har avdelningen tidvis varit stängd. Personalen har dock telefonkontakt med de flesta patienter och zoom-kontakt har upprättats med svensk personal.

Detta är, och har varit, ett fantastiskt projekt att arbeta med. Sjukhusledningen är väldigt stödjande, människor mycket entusiastiska och respektfulla.