cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Nyheter & Evenemang

Spinalis arrangerar årligen flera evenemang; både digitala och på plats i Stockholm. Vi arbetar för att sprida kunskap och skapa förutsättningar för ett bättre liv för alla som lever med en ryggmärgsskada.

På gång hösten 2023

Följ Spinalis på Facebook för mer information om evenemangen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Inga kommande event

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Inga kommande event

Efterlysningar

Intervjupersoner sökes!

Som en del av ett pågående forskningsprojekt om hållbar stadsmobilitet och ruttplanering för hållbara transportsätt oberoende av sociala och fysiska förutsättningar skriver jag mitt mastersarbete om ett ämne relaterat till navigering i stadsmiljö för rullstolsburna. Vi förmodar att det finns luckor att fylla gällande framkomlighet och navigationsstöd för rullstolsburna. För att åtgärda detta måste vi förstå vilka utmaningar rullstolsanvändare stöter på när de rör sig i stadsmiljö och använder navigeringsappar (t.ex. trottoarkanter, avsaknad av ramper och hissar, trängsel, bristande säkerhetsfunktioner).

Vi söker därför rullstolsanvändare för intervjuer angående er upplevelse av användande av navigeringsappar och utmaningar vid rörelse i stadsmiljö.

Intervjuerna tar ungefär en timme och kan hållas antingen på svenska eller engelska. De kan göras antingen via videokonferens (Zoom) eller på plats i Stockholmsområdet av mig Johan Myhrman Larsson.

Vid intresse kontakta Johan Myhrman Larsson.

Föräldrar sökes!

Information om undersökning angående föräldrar i rullstol och deras perspektiv på delaktighet i aktivitet på lekplatser

Syftet med undersökningen är att beskriva upplevelser av tillgänglighet och delaktighet i
aktivitet för föräldrar i rullstol på lekplatser för barn. Ökad kunskap och förståelse för
föräldrars synvinkel inom detta område kan hjälpa professioner som planerar utformning och byggnation av lekplatser att tänka mer på tillgänglighet och på så vis främja social inklusion.

Vi letar efter deltagare som är föräldrar som använder rullstol, kan kommunicera på svenska, och har barn i åldern 2-10 år utan rörelsenedsättning.

Du som väljer att delta kommer att intervjuas en gång och intervjun förväntas ta ungefär 1 timme. Intervjun kan göras på distans eller på en valfri plats. Intervjuerna kommer att spelas in som stöd till forskningsanalysen.

Antalet personer som kommer rekryteras är 10 föräldrar som använder rullstol där målet är att få så jämn fördelning som möjligt mellan män och kvinnor. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. All insamlad data och personliga uppgifter anonymiseras och hanteras konfidentiellt. Inspelat material kommer raderas efter analysen och inget material ska kunna kopplas till den enskilda deltagaren.

Efter att studien avslutas kommer resultatet skickas via email till alla deltagare.

Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Karolinska Institutet.

Vid intresse kontakta:
Ermioni Angeli, arbetsterapeutstudent
Cecilia Danielsson, arbetsterapeutstudent

 

Nyheter

LOVA

Seglen är halade, båtarna är åter förtöjda vid bryggan. Spinalis har för första gången arrangerat en eskadersegling för personer som lever med ryggmärgsskada.

Läs mer...

NHV

Stiftelsen Spinalis har länge arbetat för en centralisering av ryggmärgsskadevården i Sverige.

Läs mer...

Spinalishandboken blir till ljudbok

Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg utkommer som ljudbok på initiativ av Ulf Morelius, pappa till Joel 23 år, som bröt nacken i en poololycka för ett och ett halvt år sedan.

Läs mer...

Malawi

Katarzyna Trok och Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator, åkte på en rekognoseringsresa till Malawi i november 2022.

Läs mer...

Forskning spina bifida

Martina Bendt, fysioterapeut verksam på Spinalismottagningen, har under flera år arbetat med att undersöka och kartlägga fysisk och kognitiv funktion samt hur gång- och balansförmågan eventuellt påverkas av den kognitiva funktionen hos vuxna med ryggmärgsbråck (RMB). Martina Bendt kommer att disputera hösten 2022 och har löpande fått stöd från stiftelsen Spinalis och vår anknutna stiftelse, Caroline Montgomery.

Läs mer...

Mortalitetsstudie

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalis-mottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas.

Läs mer...

Forskning graviditet

Molly Khalili har under 2021 påbörjat forskarutbildning vid Örebro Universitet. Hennes avhandling fokuserar på graviditet och förlossning hos kvinnor med ryggmärgsskada. Det övergripande syftet är att kartlägga normal graviditet och, eventuella komplikationer och att följa tillväxt och amning under barnens första levnadsår.

Läs mer...

Skuldersmarta

Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson bägge fysioterapeuter verksamma på Spinalismottagningen och Aleris Rehab Station, står i begrepp att påbörja en studie om skuldersmärta. Denna studie genomförs i samarbete med läkare på smärtklinik och specialiserad fysioterapeut i ultraljudsdiagnostik.

Läs mer...

LOVA

Seglen är halade, båtarna är åter förtöjda vid bryggan. Spinalis har för första gången arrangerat en eskadersegling för personer som lever med ryggmärgsskada.

Läs mer...

NHV

Stiftelsen Spinalis har länge arbetat för en centralisering av ryggmärgsskadevården i Sverige.

Läs mer...

Spinalishandboken blir till ljudbok

Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg utkommer som ljudbok på initiativ av Ulf Morelius, pappa till Joel 23 år, som bröt nacken i en poololycka för ett och ett halvt år sedan.

Läs mer...

Malawi

Katarzyna Trok och Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator, åkte på en rekognoseringsresa till Malawi i november 2022.

Läs mer...

Forskning spina bifida

Martina Bendt, fysioterapeut verksam på Spinalismottagningen, har under flera år arbetat med att undersöka och kartlägga fysisk och kognitiv funktion samt hur gång- och balansförmågan eventuellt påverkas av den kognitiva funktionen hos vuxna med ryggmärgsbråck (RMB). Martina Bendt kommer att disputera hösten 2022 och har löpande fått stöd från stiftelsen Spinalis och vår anknutna stiftelse, Caroline Montgomery.

Läs mer...