cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Spinalistips

Många personer med funktionsnedsättning blir experter på att lösa olika praktiska utmaningar i sin vardag. De tar eget ansvar och kontroll över sina liv. Många är mycket uppfinningsrika och påhittiga. Stiftelsen Spinalis ville samla och dokumentera dessa tips och tricks och göra dem tillgängliga för andra. På så vis uppstod webbsidan www.spinalistips.se. 

Tillgång till lämpliga hjälpmedel spelar stor roll i rehabilitering och vardagslivet av ryggmärgsskadade personer. Hjälpmedlen som förskrivs i Sverige ska passa så många användare som möjligt och täcka så många användningsområden som möjligt. De är sällan anpassade till den individuella användarens speciella livssituation. Regionernas trängda ekonomiska situation har inneburit att vissa hjälpmedel inte längre kan förskrivas och det har blivit svårare att få specialanpassningar. Egna lösningar blir allt viktigare.

Idag visar spinalistips.se tusentals tips om hjälpmedel, lämpliga produkter, specialanpassningar, egna lösningar och tillvägagångssätt från fler än 100 personer som har en ryggmärgsskada. Alla tips presenteras i bild och/eller korta videoklipp, i text, samt kommenteras av användaren, dvs alla tips presenteras ur användarens synvinkel. Tips inom intima områden så som toalettbesök är tecknade.

Databasen är uppbyggd så att besökaren kan hitta specifika tips genom att  söka underkategorier och underkategorier. En annan möjlighet är att söka efter tips av personer med en viss skadenivå.