cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Delta i forskning

Forskningsstudier är beroende av personer som ställer upp frivilligt. Är du intresserad av att delta? Nedan kan du läsa mer om de studier som söker deltagare.

För att forskning faktiskt ska göra skillnad är det viktigt att involvera och engagera personer med ryggmärgsskada.
 
Efterlysningar som publiceras här kommer från svenska universitet och högskolor. För att delta i studierna så kontakta angiven person.

Anmäl dig till vårt utskick

Vilka studier söker deltagare? Anmäl dig så får du information när det finns en kommande eller pågående studie. 

DELTAGARE SÖKES

Ryggmärgsskada – vad händer då med identiteten?

Göteborgs Universitet söker dig som vill ingå i en forskningsstudie om hur aktivitetsidentiteten påverkas när man drabbas av en ryggmärgsskada och hur rehabiliteringen stödjer/skulle kunna stödja utvecklingen av aktivitetsidentiteten.

Göteborgs Universitet söker dig som:

 • har en ryggmärgsskada
 • var mellan 18 och 60 år när du skadade dig
 • har varit skadad i 3-7 år.
 • har genomgått din rehabilitering i Sverige


Göteborgs Universitet vill gärna ta del av dina erfarenheter genom en intervju som tar mellan 60-90 minuter och som kommer att genomföras via ett digitalt möte.

Jag som genomför studien heter Karina Sundberg och är arbetsterapeut på rehabiliteringsmedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Studien är en del av min Masterexamen.

Huvudansvarig forskare är Greta Häggblom Kronlöf, Docent, Leg arbetsterapeut. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs Universitet.

Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse att delta. Maila karina.sundberg@vgregion.se eller ring 033-6163295 (lämna meddelande så ringer jag upp om jag inte har möjlighet att ta ditt samtal). På kvällar och helger nås jag på mobilnummer 070-6225274

DELTAGARE SÖKES

Studie om hjälpmedel till datorer, smartphones eller surfplatta

Linköpings Universitet söker dig som kan tänkas bidra till en masteruppsats/forskningsstudie om hjälpmedel till dator/surfplatta/smartphone.

Linköpings Universitet söker dig som:

 • Använder ett hjälpmedel till dator /smartphone /surfplatta (ex. huvudmus, gyro, trackball, ögonstyrning, kontaktstyrning eller dyl.) p.g.a. ett funktionshinder
 •  Är över 18 år


Du kommer att bidra med dina erfarenheter genom en intervju som tar ca 30 min – 1 timme och genomförs via digitalt möte (zoom eller teams).

Jag som genomför studien heter Kristina Malmborg och är hjälpmedelskonsulent i Region Västernorrland. Studien är en del av min Masteruppsats för Linköpings Universitet. Huvudansvarig forskare är Åsa Larsson Ranada, docent, leg arbetsterapeut, Institutionen för hälsa medicin och vård, Linköpings Universitet. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du önskar delta eller vill veta mer om vår studie, kan du kontakta mig genom att skriv ett mail till krima877@student.liu.se alt ringa på 070-190 44 10.

DELTAGARE SÖKES

Studie om amning

Just nu genomför vi på Stiftelsen Spinalis en förlängning av en tidigare studie kring hälsoutfall hos barn med ryggmärgsskadade mödrar och vi tittar särskilt på amningen.

Kunskapsläget på barn- och mödravårdscentraler runtom i landet varierar och därför kan din medverkan göra stor skillnad. Mer kunskap behövs för att kunna hjälpa mammor på bästa sätt.

 • Vill du dela dina erfarenheter av att amma med en ryggmärgsskada?
 • Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra?

Vill du delta i studien så maila katarina@spinalis.se.

Är du forskare och vill efterlysa deltagare?

För att vi ska lägga upp er efterlysning behöver vi följande information:

 • Kort information om studien
 • Vilka deltagare söker ni?
 • Vad innebär det att delta i er studie?

Utöver detta behövs instruktioner hur intresserade kan komma i kontakt mer er, antingen via mail eller mail och telefon.

Förutom att publicera informationen här sprider vi också efterlysningen i våra sociala medie-kanaler.

Om bildmaterial finns tar vi gärna emot detta också. Maila uppgifterna till oss.