cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Litteratur

Nedan finner du vårt sortiment av litteratur relaterad till ryggmärgsskador. Om inte annat anges beställer du böckerna via vår bokansvariga, Annelie Olausson.

Pris: 200 :-
(+ frakt & exp. avg.)

Spinalishandboken

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan. Ett antal personer berättar dessutom om sina egna upplevelser kring hur de skadats och hur de har gått vidare.

Spinalishandboken är i första hand skriven för ryggmärgsskadade och deras anhöriga, men är på grund av sin omfattning även användbar för sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och övrig vårdpersonal som möter ryggmärgsskadade.

Spinalishandboken finns nu även som ljudbok, läs vidare här.

Författare: Richard Levi & Claes Hultling

Richard Levi är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan över 30 år tillbaka.

 

Författarna har varit med om att grunda Stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Pris: 250 :-
(+ frakt & exp. avg.)

Trycksår – med livet som insats

Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker. De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Är man rullstolsburen ökar risken för trycksår på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt känsel, muskelförtvining och skelett- urkalkning. Blir man som ryggmärgsskadad sjuk och hamnar på sjukhus är risken stor att personalen inte har kunskap om att man behöver behandlas som en högriskpatient trots att man inte är undernärd eller är över 65 år.

Författare: Madeleine Stenius

Trycksårsproblematiken måste uppmärksammas mycket mer för att undvika onödig smärta, lidande, isolering, nedstämdhet och i värsta fall en för tidig död.

Personalen behöver ha specialistkunskap om både trycksår och den patient-/brukargrupp man arbetar med för att få resultat som är hållbart. Patienterna behöver informeras om vad de själva kan göra för att förebygga och bidra till läkning.

För att uppnå en värdebaserad vård och behandling genom vårdkedjan behöver både personal och den som drabbas förstå orsak och verkan. Då behövs information som är lätt att ta till sig och inte är för motbjudande att se på, för att få med oss hela teamet inklusive anhöriga att bekämpa trycksår. För att nå ut till alla har jag valt att inte ha med sårfoton mer än på några dubbelvikt sidor med varningstext på slutet, så att man kan välja om man vill se sår eller ej.

Boken riktar sig till alla som vill förebygga och läka trycksår med inriktning på personer som har någon form av rörelsenedsättning.

Kontrollera, Reagera och Agera!

Price: Download as a pdf for free

Food, weight and health for people with spinal cord injury

Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada

The folder Food, weight and health for people with spinal cord injury is now available in 14 languages.

För att skapa motivation till förändring, förstå problematik och kunna ta till sig tips om vad man själv kan göra, i förhållande till den egna diagnosen och livssituationen, behövs kunskap.

Author: Anna-Carin Lagerström

To download the folder as a pdf in English, Spanish, Arabic, Ukrainian, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Icelandic, Somali, Dutch, Estonian, Slovak and Croatian.

Click here (English webpage)
Klicka här (svensk webbsida)

Price: Download as a pdf for free. To purchase a hardcover please contact the Ukrainian organisation Group for active rehabilitation

Мистецтво здорового життя з фізичними порушеннями

The art of healthy living with physical impairments

This book offers the necessary knowledge to achieve an active and healthy lifestyle. It provides adapted programs based on scientific research and clinical experience as well as tips and advice from individuals who have shared their own experiences.

Authors: Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman.

Price: SEK 200 
(+ shipping fee)

The art of healthy living with physical impairments

This book offers the necessary knowledge to achieve an active and healthy lifestyle. It provides adapted programs based on scientific research and clinical experience as well as tips and advice from individuals who have shared their own experiences.

Authors: Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman.

Pris: Tillfälligt slut
(+ frakt & exp. avg.)

Livsstilsboken

Vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder.

Boken är späckad med teori, program och praktiska tips om: mat och vikt, motion och träning, tanketräning, meditation, mindfulness och motivation. Det du behöver veta för att lyckas med en livsstilsförändring.

Författare: Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman.

Boken finns att ladda ned gratis som pdf.

Den finns även som e-bok, specifikt anpassad för skärm, (för cirka 10 kr) på Bokus och Adlibris.

Ryggmärgsskador

Behandling och rehabilitering

I boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter. Boken täcker både kirurgiska och medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Den inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi, fortsätter med det akuta omhändertagandet, klinisk och radiologisk diagnostik. Viktiga medicinska följdtillstånd och de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Ryggmärgsskador är användbar för en bred läsekrets med olika bakgrund såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor m.fl. personalgrupper med arbete inom detta verksamhetsområde och utgör i sin helhet en introduktion till vården av denna svårt drabbade patientgrupp.

Författare: Anders Holtz, docent och överläkare samt Richard Levi, docent och chefläkare.

Pris: 150:-
(+ frakt & exp. avg.)

Spinalis Handbook – A new front for injured backs

Denna bok på engelska är skriven av Claes Hultling och Richard Levi, grundarna bakom Spinaliskliniken. Boken har sedan 1994 använts för att utbilda, inspirera och informera nyskadade personer i hela Sverige.

Authors: Claes Hultling och Richard Levi.

Pris: 100:-
(+ frakt & exp. avg.)

Ett samtal om ryggmärgsskador

Richard Levi & Claes Hultling i ett samtal om ryggmärgsskador. Richard Levi är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan 30 år tillbaka. Författarna har varit med om att grunda Stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Pris: 150:-
(+ frakt & exp. avg.)

Överlevnadsboken

Överlevnadsboken har, vid sidan av Spinalis Handbook, blivit något av en klassiker i sammanhanget. Boken fokuserar på den mentala delen i rehabiliteringen. Hur finner man sig till rätta i en ny identitet, i en ny verklighet, efter en ryggmärgsskada. 

Författare: Richard Levi och Jörgen Herlofson.

Pris: 150:-
(+ frakt & exp. avg.)

Skitenkelt: Om tarm- och blåsrubbning

Tarm- och blåsrubbning är ett av de absolut vanligaste problemen för personer med en skadad ryggmärg. Denna bok ger en enkel bild av hur man kan få ett fungerande liv trots denna funktionsstörning som kallas för neurogen tarm och blåsa.

Författare: Madeleine Stenius, undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm.

Pris: 390:-
(+ frakt & exp. avg.)

Drivkraft

Körergonomi, rullstolsteknik & metodik. Drivkraft är en utbildnings- och instruktionsbok som vänder sig dels till rullstolsanvändare, dels till yrkeskategorier som arbetar med rullstolar och rullstolsmanövrering. Boken behandlar teknik och metodik för rullstolsmanövrering, där stor vikt läggs vid samspelet människa – rullstol. 

Författare: Åke Norsten.

Pris: 150:-
(+ frakt & exp. avg.)

Rulleträning

Rulleträning innehåller 42 lekar och övningar som har utvecklats inom Rehab Station Stockholms barnverksamhet. Boken visar hur barn på ett lekfullt och effektivt sätt kan träna sin förmåga att rulla och hantera sina rullstolar. 

Författare: Anna Jackson och Anneli Skarpenhed.

Pris: 150:-
(+ frakt & exp. avg.)

Boxning i rullstol

Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken introducerar här ett effektivt boxningsbaserat träningsprogram för dig med en ryggmärgsskada. Boken ger många bra tips för dig som tröttnat på sjukgymnastik och gummiband. 

Författare: Richard Levi, Krister Thunberg och Per B Adolphson.