cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Spinalishandboken blir till ljudbok

Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg utkommer som ljudbok på initiativ av Ulf Morelius, vars son bröt nacken i en poololycka för ett och ett halvt år sedan.

Nu finns Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg inläst som ljudbok av sex välkända skådespelare och programledare. Inläsarna är Olle Sarri, Henrik Hjelt, Thomas Hanzon, Kristin Kaspersen, Lena Endre, Blossom Tainton och Claes Hultling. Samtliga har ställt upp pro bono. Det gäller även produktionsbolaget Visuellt Ljud och bokförlaget Bokfabriken. Initiativtagare Ulf Morelius, vars son drabbats av en ryggmärgsskada, såg behovet av att göra boken tillgänglig som ljudbok och tog projektet från ax till limpa.

“Det känns fantastiskt att projektet nu är i hamn och att denna fantastiska bok finns tillgänglig för alla med en ryggmärgsskada, familj, anhöriga, släkt, vänner, kompisar med fler. Jag vill rikta ett STORT TACK till samtliga som deltagit i projektet och som kunnat göra denna ljudbok möjlig.”
– Ulf Morelius

Inläsarna är: Thomas Hanzon, Kristin Kaspersen, Lena Endre, Henrik Hjelt, Blossom Tainton, Claes Hultling och Olle Sarri.

Stiftelsen Spinalis riktar ett stort tack till alla som har möjliggjort utgivningen av ljudboken. 

Köp ljudboken på Bokus eller Adlibris. Ljudboken finns även tillgänlig på andra streamingtjänster.

Om Spinalishandboken

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv.

Spinalishandboken vill vara en hjälp i det arbetet. Den innehåller mycket kunskap – om hur olika organ påverkas, hur rehabiliteringen går till och hur tillvaron påverkas. Den innehåller också en hel del tankar om de existentiella frågor man ställs inför. Ett antal personer berättar om sina egna upplevelser kring hur de skadats och hur de gått vidare.

Boken är skriven för dig som lever med en ryggmärgsskada och dina anhöriga, men är även användbar för läkare och övrig vårdpersonal.

Om författarna: Richard Levi överläkare, professor och Claes Hultling leg.läk, professor har varit med om att grunda stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Alla intäkter från ljudboken tillfaller Stiftelsen Spinalis.