cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Styrelse

Claes Sjöblom

Styrelseordförande

Claes Hultling

VD Stiftelsen Spinalis,  Professor 

Fredrik von Kieseritzky

Vice ordförande och styrelseledamot, Docent 

Styrelseledamot,  Projektkoordinator

Ivar Dehnisch Ellström

Styrelseledamot, Med Dr, Läkare

Medarbetare

Leg Fysioterapeut MSc, Hälsopedagog, projektmedarbetare DRIV

Internationell koordinator, Med Dr., Leg Fysioterapeut

VD-sekreterare, Administratör

Leg Arbetsterapeut, Projektledare Spinalistips

Rehabinstruktör, projektmedarbetare DRIV

Folkhälsovetare, Projektledare DRIV 

Forskningsassistent

Kommunikatör, Koordinator

AD, Grafisk designer

Göran Lagerström

Hedersordförande

Göran har varit projektledare i Spinalis arbete att starta rehabiliteringscenter i Botswana och Namibia.