cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Stöd Spinalis


Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi driver både egna projekt och stöttar andras. Verksamheten finansieras med fondmedel och med gåvor från företag och enskilda personer.

Vill du stödja Spinalis?

En gåva till Spinalis, stor eller liten, hjälper ryggmärgsskadade människor i Sverige och i andra länder till ett bättre och värdigare liv. Du kan stödja oss på flera sätt, till exempel genom att sätta in valfri summa på vårt Plusgiro 117-2 eller via Swish (se närmare information nedan).

Vi tar också med stor tacksamhet emot arv eller andra gåvor. Önskar du eller någon annan testamentera medel till oss så tveka inte att höra av er. 

Vi utfärdar gåvobrev i samband med donation vid begravning. 

 

Har du frågor om gåvor? Kontakta vår medarbetare Erika Nilsson.

Swisha oss!

Scanna bilden och skriv in valfritt belopp för att swisha Spinalis och på så sätt stödja vår verksamhet. 

Swish nr: 1232634244

Stöd oss via Plusgirot

Sätt in valfritt belopp via plusgiro. Om du önskar att din gåva ska gå öronmärkas till särskild forskning eller verksamhet så kontakta oss

Plusgiro: 117-2

Minnesgåva i samband med begravning — ange Stiftelsen Spinalis plusgiro 117-2 i annonser och tryckt material.

Förvaltning av medel

Stiftelsen Spinalis har en placeringspolicy som reglerar hur stiftelsens medel ska förvaltas. Förvaltningen ska eftersträva att placeringar sker i företag och organisationer vars verksamhet ger ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen samt undvika placeringar i företag och organisationer vars verksamhet, produkter och tjänster uppenbart skadar människa och miljö.