Forskning

En förutsättning för att nå stiftelsen Spinalis mål är att kunskapen inom området ryggmärgsskadevård och rehabilitering ständigt fördjupas, vilket i sin tur möjliggör utvecklingen av bättre metoder och hjälpmedel.

Pågående forskning

Under senaste året delades forskningsmedel ut till en rad engagerade forskare, både juniora och seniora. Nedan är ett axplock av de pågående forskningsprojekten som vi stöttar just nu.

Stiftelsens största externa forskarengagemang under 2021 riktade sig till rehabiliteringsläkaren och neurologen Vasilios Stenimahitis. Han driver ett forskningsprojekt med Adrian Elmi Terander och Erik Edström som huvudhandledare. Projektet fokuserar på epidemiologi och markörer från cerebrospinalvätska.

Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson bägge fysioterapeuter verksamma på Spinalismottagningen och Aleris Rehab Station, står i begrepp att påbörja en studie om skuldersmärta. Denna studie genomförs i samarbete med läkare på smärtklinik och specialiserad fysioterapeut i ultraljudsdiagnostik.

Tobias Holmlund, fysioterapeut med klinisk erfarenhet från ryggmärgsskadevård genomför just nu en studie i samarbete med Karolinska institutet och GIH. Studien som sponsras av Spinalis studerar vad som händer med hjärt-kärlhälsa, smärta, spasticitet samt allmänt välmående om man bryter upp ett stillasittande beteende, har en hög andel vardaglig motion eller tränar mycket. I studien mäter man objektivt rörelsemönstret under sju dagar med accelerometer. Detta gör man i anslutning till att en årlig uppföljning där information om hjärt-kärlhälsan redan nu fångas upp. Den grupp som vi först och främst kommer att beskriva är personer med en motorisk komplett ryggmärgsskada.

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalismottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas. Medhjälpare är bland andra patientkoordinator Annelie Olausson.

Molly Khalili har under 2021 påbörjat forskarutbildning vid Örebro Universitet. Hennes avhandling fokuserar på graviditet och förlossning hos kvinnor med ryggmärgsskada. Det övergripande syftet är att kartlägga normal graviditet och, eventuella komplikationer och att följa tillväxt och amning under barnens första levnadsår.

Martina Bendt, fysioterapeut verksam på Spinalismottagningen, har under flera år arbetat med att undersöka och kartlägga fysisk och kognitiv funktion samt hur gång- och balansförmågan eventuellt påverkas av den kognitiva funktionen hos vuxna med ryggmärgsbråck (RMB). Martina Bendt kommer att disputera hösten 2022 och har löpande fått stöd från stiftelsen Spinalis och vår anknutna stiftelse, Caroline Montgomery.

Genomförd forskning

Spinalis har under årens gång, både ekonomiskt och genom handledning, bidragit till att ett antal doktorsavhandlingar har genomförts.

Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på följande områden:

  • Epidemiologi
  • Sexologi
  • Infertilitet
  • Spasticitet
  • Neurourologi
  • Smärtforskning
  • Hälsoekonomi
 
Nedan listas en del av de doktorsavhandlingar där stiftelsen Spinalis bidragit på olika sätt. 
 

Adults living with Spina bifida — Voices from everyday life and exploration of living conditions

Hanna Gabrielsson, Medicine doktor, leg sjuksköterska
Karolinska Institutet 2020

Return to work after Spinal Cord Injury (SCI) 

Lisa Holmlund, Medicine doktor, leg arbetsterapeut
Karolinska Institutet, 2019

Falls in wheelchair users with spinal cord injury – incidence, risks and concerns

Emelie Butler Forslund, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic Spinal Cord Injury in Botswana

Inka LöfvenmarkMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Cardiovascular Disease Prevention after Spinal Cord Injury – a new Challenge

Kerstin WahmanMedicine Doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

The Stockholm – Tessaloniki Acute Traumatic Spinal Cord Injury Study

Anestis DivanoglouMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

Pediatric Spinal Cord Injury

Marika Augutis, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2007

Women with traumatic spinal cord injury: sexuality, pregnancy, motherhood and quality of life

Ninni WestgrenMedicine Doktor
Karolinska Institutet, 1999 

The Stockholm Spinal Cord Injury Study

Richard Levi, Medicine doktor, leg läkare
Karolinska Institutet, 1996