cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Forskning

Att främja forskning och behandlingsutveckling för ryggmärgsskadade är, och har alltsedan starten 1992, varit ett av stiftelsen Spinalis huvudsakliga fokusområden. 

Forskning vi stödjer

Vi har en lång tradition av att dela ut forskningsmedel till en rad engagerade forskare. Nedan är ett axplock av de pågående forskningsprojekten som vi stöttar just nu.

Ryggmärgsinfarkt

Rehabiliteringsläkaren och neurologen Vasilios Stenimahitis driver ett forskningsprojekt med Adrian Elmi Terander och Erik Edström som huvudhandledare. Projektet fokuserar på epidemiologi och markörer från cerebrospinalvätska.

Skuldersmärta och skulderskador

— hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm.
En klinisk studie.

En vanlig komplikation efter ryggmärgsskada är skuldersmärta och skulderskador. Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson, båda med lång klinisk erfarenhet, genomför nu en studie för att öka kunskapen om detta.

Active lifestyle

for better health in persons with spinal cord injury

Tobias Holmlund, disputerad fysioterapeut, genomför tillsammans med docent Kerstin Wahman, denna studie som delfinansieras av oss. Studien undersöker hur fysisk aktivitet (objektivt mätt via accelerometer), kontra ett stillasittande liv, påverkar hälsan för personer med ryggmärgsskada. Målet är att skapa evidensbaserade riktlinjer för hälsofrämjande aktiviteter för gruppen. Både Tobias och Kerstin har stor klinisk erfarenhet från ryggmärgsskadevård och rehabilitering.

Mortalitet, dödsorsaker och hälsoutfall

— vid traumatiskt ryggmärgsskada 1997–2016

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalismottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas. 

Graviditet, förlossning och neonatalperioden

— hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras barn.

Molly Khalili har under 2021 påbörjat forskarutbildning vid Örebro Universitet. Hennes avhandling fokuserar på graviditet och förlossning hos kvinnor med ryggmärgsskada. Det övergripande syftet är att kartlägga normal graviditet och, eventuella komplikationer och att följa tillväxt och amning under barnens första levnadsår.

Genomförd forskning

Spinalis har under årens gång, både ekonomiskt och genom handledning, bidragit till att ett antal doktorsavhandlingar har genomförts.

Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på följande områden:

  • Epidemiologi
  • Sexologi
  • Infertilitet
  • Spasticitet
  • Neurourologi
  • Smärtforskning
  • Hälsoekonomi
 
Nedan listas en del av de doktorsavhandlingar där stiftelsen Spinalis bidragit på olika sätt.
 

Martina Bendt, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2022

Hanna Gabrielsson, Medicine doktor, leg sjuksköterska
Örebro Universitet 2020

Tobias Holmlund, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2019

Lisa Holmlund, Medicine doktor, leg arbetsterapeut
Karolinska Institutet, 2019

Emelie Butler Forslund, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Inka LöfvenmarkMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Kerstin WahmanMedicine Doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

Anestis DivanoglouMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

Marika Augutis, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2007

Ninni WestgrenMedicine Doktor
Karolinska Institutet, 1999 

Claes HultlingMedicine doktor, leg läkare
Karolinska Institutet, 1998

Richard Levi, Medicine doktor, leg läkare
Karolinska Institutet, 1996