Forskning

En förutsättning för att nå stiftelsen Spinalis mål är att kunskapen inom området ryggmärgsskadevård och rehabilitering ständigt fördjupas, vilket i sin tur möjliggör utvecklingen av bättre metoder och hjälpmedel.

Pågående forskning

Under senaste året delades forskningsmedel ut till en rad engagerade forskare, både juniora och seniora. Nedan är ett axplock av de pågående forskningsprojekten som vi stöttar just nu.

Stiftelsens största externa forskarengagemang under 2021 riktade sig till rehabiliteringsläkaren och neurologen Vasilios Stenimahitis. Han driver ett forskningsprojekt med Adrian Elmi Terander och Erik Edström som huvudhandledare. Projektet fokuserar på epidemiologi och markörer från cerebrospinalvätska.

Skuldersmärta och skulderskador

— hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm.
En klinisk studie.

Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson bägge fysioterapeuter verksamma på Spinalismottagningen och Aleris Rehab Station, står i begrepp att påbörja en studie om skuldersmärta. Denna studie genomförs i samarbete med läkare på smärtklinik och specialiserad fysioterapeut i ultraljudsdiagnostik.

Tobias Holmlund, fysioterapeut med klinisk erfarenhet från ryggmärgsskadevård genomför just nu en studie i samarbete med Karolinska institutet och GIH. Studien som sponsras av Spinalis studerar vad som händer med hjärt-kärlhälsa, smärta, spasticitet samt allmänt välmående om man bryter upp ett stillasittande beteende, har en hög andel vardaglig motion eller tränar mycket. I studien mäter man objektivt rörelsemönstret under sju dagar med accelerometer. Detta gör man i anslutning till att en årlig uppföljning där information om hjärt-kärlhälsan redan nu fångas upp. Den grupp som vi först och främst kommer att beskriva är personer med en motorisk komplett ryggmärgsskada.

Mortalitet, dödsorsaker och hälsoutfall

— vid traumatiskt ryggmärgsskada 1997–2016

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalismottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas. Medhjälpare är bland andra patientkoordinator Annelie Olausson.

Graviditet, förlossning och neonatalperioden

— hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras barn.

Molly Khalili har under 2021 påbörjat forskarutbildning vid Örebro Universitet. Hennes avhandling fokuserar på graviditet och förlossning hos kvinnor med ryggmärgsskada. Det övergripande syftet är att kartlägga normal graviditet och, eventuella komplikationer och att följa tillväxt och amning under barnens första levnadsår.

Adults with spina bifida

– from health and living conditions to motor-cognitive performance

Martina Bendt, fysioterapeut verksam på Spinalismottagningen, har under flera år arbetat med att undersöka och kartlägga fysisk och kognitiv funktion samt hur gång- och balansförmågan eventuellt påverkas av den kognitiva funktionen hos vuxna med ryggmärgsbråck (RMB). Martina Bendt kommer att disputera hösten 2022 och har löpande fått stöd från stiftelsen Spinalis och vår anknutna stiftelse, Caroline Montgomery.

Genomförd forskning

Spinalis har under årens gång, både ekonomiskt och genom handledning, bidragit till att ett antal doktorsavhandlingar har genomförts.

Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på följande områden:

  • Epidemiologi
  • Sexologi
  • Infertilitet
  • Spasticitet
  • Neurourologi
  • Smärtforskning
  • Hälsoekonomi
 
Nedan listas en del av de doktorsavhandlingar där stiftelsen Spinalis bidragit på olika sätt.
 

Hanna Gabrielsson, Medicine doktor, leg sjuksköterska
Karolinska Institutet 2020

Tobias Holmlund, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet 2019

Lisa Holmlund, Medicine doktor, leg arbetsterapeut
Karolinska Institutet, 2019

Emelie Butler Forslund, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Inka LöfvenmarkMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2017

Kerstin WahmanMedicine Doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

Anestis DivanoglouMedicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2010

Marika Augutis, Medicine doktor, leg fysioterapeut
Karolinska Institutet, 2007

Ninni WestgrenMedicine Doktor
Karolinska Institutet, 1999 

Claes HultlingMedicine doktor, leg läkare
Karolinska Institutet, 1998

Richard Levi, Medicine doktor, leg läkare
Karolinska Institutet, 1996