cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Ryggmärgsskada.se

Ryggmärgsskada.se är en hemsida där vi presenterar tillförlitlig medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. 

Genom att öka individens kunskap om den egna kroppen vill vi stärka gruppen, personer med ryggmärgsskada, och höja dess livskvalitet. På hemsidan beskriver vi hur man kan undvika senkomplikationer och vad man kan göra om man drabbas.

Ju mer en person vet om sin funktionsnedsättning/diagnos desto större möjlighet har hen att förstå sin egen kropp och dess förutsättningar. Allt detta ställer stora krav på varje individ att själv vara inläst på sin diagnos.

Höja kunskapsnivån

Hemsidan, Ryggmärgsskada.se, var initialt ett Arvsfondsprojekt som drevs mellan åren 2016-2020. Projektet verkade för bästa möjliga livsförutsättningar för personer som har en ryggmärgsskada. Visionen var och är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada, närstående och allmänheten om vad en ryggmärgsskada innebär och hur man minskar riskerna för sekundära komplikationer. 

Vi vill även höja allmänhetens kunskapsnivå om vad en ryggmärgsskada är. Detta kan ses som preventivt arbete i syfte att minska antalet traumatiska ryggmärgsskador då vi lyfter berättelser om exempelvis fallolyckor, dykning, trafikolyckor etc.