cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Vi behöver prata om livet!

 – Livsfilosofi i rehabilitering

När vi människor drabbas av allvarlig sjukdom eller skada hamnar vi ofrånkomligt i en ny livssituation. Det väcker ofta existentiella tankar om livet. Frågor om mening, frihet, identitet, värden, liv och död väcks. Vem är jag i den nya situationen?

Detta är viktiga frågor som behöver adresseras. Aleris Rehab Station och Spinalis skapar därför gemensamt en handbok i att “Existensfilosofera”. Vi vill ge en praktisk vägledning i hur man kan identifiera och bemöta existentiella frågor, hur man kan existensfilosofera själv samt hur man kan leda grupper med existentiella teman inom neurorehabilitering.

Existensfilosofera

Med ordet ”existensfilosofera” menar vi aktiviteter där vi utforskar livsfrågor med hjälp av filosofisk praxis. Livsfrågor som ställs på sin spets för de personer vi möter i neurorehabilitering och som vi möter på ett generellt och främjande plan, inte bara när ett problem formulerats.

I handboken sammanför vi tre olika kunskapsfält; filosofisk praxis, existentiell filosofi och neurorehabilitering, som tillsammans utgör kärnan i att existensfilosofera.

Materialet kommer att innehålla en praktisk vägledning i hur man kan identifiera och bemöta existentiella frågor, hur man kan existensfilosofera själv samt hur man kan leda grupper med existentiella teman inom neurorehabilitering.

Filosofisk undersökningsmetod, som används för samtal där man förutsättningslöst, men noggrant, undersöker och utforskar en fråga eller ett tema som inte uppenbart låter fångas av vetenskapliga metoder eller andra mätvärden.

Filosofisk praxis hjälper oss att ställa öppna frågor, belysa värderingar och grundantaganden, samt fråga oss om vi vill fortsätta leva efter dessa eller välja nya.

Existentiell filosofi har sin utgångspunkt i den mänskliga situationen och frågan om livets mening är central. Den utgår från olika allmänmänskliga teman som gäller oss alla oavsett vad vi är med om.

”Allvarliga skador och sjukdomar har alltid en existentiell valör när trygghet, självbild, självkänsla, social ställning och till och med livet hotas.” (SSFP´s hemsida Richard Levi)

Inom neurorehabilitering möter vi personer som har neurologiska skador och sjukdomar. Arbetet med att utveckla sätt att bemöta existentiella frågor initierades av stiftelsen Spinalis 2008, och är en del av rehabprogrammet på Aleris Rehab Station. Vår erfarenhet är att detta kompletterar rehabiliteringen i mötet mellan människor både för patienter och personal. 

Projektledare

Kerstin Wahman

Kerstin Wahman är Leg fysioterapeut och Docent vid KI. I det filosofiska fältet har hon bland annat följande utbildningar; Filosofisk rådgivning med tillämpning inom rehabilitering nivå I och II (2008-2009), Certifierad filosofisk rådgivare genom American Philosophical Practitioners Association (APPA), Existentiella samtal och vägledning (Södertörns och Marie Cederschiöld högskolor) samt pågående högskoleutbildning inom Existentiell vägledning vid Mälardalens Universitet. Kurser i filosofisk praxis arrangerade av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP).

Malin Sallstedt

Malin Sallstedt är Leg fysioterapeut och har arbetat med Filosofisk praxis i neurorehab de senaste 15 åren. Till sin fysioterapiutbildning har hon lagt kunskap i filosofi. Bland annat; Filosofisk rådgivning med tillämpning inom rehabilitering nivå I och II (2008-2009), Certifierad filosofisk rådgivare genom American Philosophical Practitioners Association (APPA), högskolekurser inom filosofins historia, existentiella samtal samt pågående magisterutbildning i praktisk kunskap (Södertörns högskola). Kurser i filosofisk praxis arrangerade av Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Är praktiserande medlem i SSFP. Medverkar i Sveriges Kommuner och Regioner (SKRs) nätverk Meningsskapande i vår tid.

Kerstin och Malin skapar handboken samt håller i föreläsningar, webinarer, workshops och kurser. Tillsammans skapar de handboken i att existensfilosofera. Kontakta oss om Ni vill veta mer.