cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Årspresentationer

Stiftelsen Spinalis presenterar här sina årspresentationer. I dessa kan ni ta del av en redogörelse för den verksamhet och de aktiviteter som genomförts ett visst år. Vi redovisar ekonomiska rapporter för stiftelserna Spinalis, Caroline Montgomery samt för produktionsbolaget Spinalis Produktion AB. 

Ladda gärna ned våra årspresentationer för vidare läsning.