cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Vår vision

Stiftelsen Spinalis har till ändamål att främja och stödja forskning, utbildning, behandlingsutveckling och rehabilitering av främst ryggmärgsskador.

Vår vision är ett bättre liv för alla som lever med en ryggmärgsskada. 

Stiftelsen Spinalis har intagit en position mellan den akademiska världen och den ryggmärgsskadade personens vardag. Vi främjar forskning och utbildning men har också utmärkt oss i vårt arbete med att bygga nätverk och sammankoppla personer som lever med ryggmärgsskada. Oförtröttligt arbetar vi för att höja kunskapsnivån och sprida kunskap om vad en ryggmärgsskada innebär. Vi vill vara en tillförlitlig informationskälla om ryggmärgsskador och rehabilitering. 

Stiftelsen Spinalis har under årens lopp knutit personer med stor erfarenhet och expertis till oss — både nationellt och internationellt — och har varit med och stöttat och producerat många doktorsavhandlingar. 

Flera av stiftelsens medarbetare lever med en egen ryggmärgsskada. Detta ger oss en unik inblick, och en autenticitet som genomsyrar vårt arbete. Vi är lyhörda gentemot vår målgrupp och kan fånga upp signaler om vad som behöver beforskas närmare.

Vi verkar både i Sverige och internationellt för en bättre ryggmärgsskadevård och rehabilitering, med fokus att finna ny kraft för skadad ryggmärg — nu och i framtiden.