cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Active lifestyle

for better health in persons with spinal cord injury

Hur påverkas hjärt-kärlhälsa, smärta, spasticitet och det allmänt välmående hos personer med ryggmärgsskada av fysisk aktivitet?

Denna internationella studie fokuserar på de hälsofördelar som kommer med att bryta ett stillasittande levene och ersätta det med en hög andel vardaglig motion. Genom objektiv mätning (med accelerometer) av rörelsemönstret och den påverkan det har på hälsan för denna grupp är målet att ta fram evidensbaserade riktlinjer för hälsofrämjande aktiviteter för personer med ryggmärgsskada.

Mer om projektet

Kerstin Wahman
Tobias Holmlund

Projektledare

Kerstin Wahman, Docent KI, operativ chef  FoUU Aleris Rehab Station, Leg fysioterapeut
Tobias Holmlund, Med Dr, leg Fysioterapeut, Adjunkt KI

Medarbetare

Rita van den Berg–Emons, Nederländerna (NL)
Sonja de Groot, Nederländerna (NL)
Rutger Osterthhun, Nederländerna(NL)
Vegard Strøm, Norge (NO)
Matthijs F. Wouda, Norge (NO)

Samarbetspartners

Aleris Rehab Station
Promobilia