cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Graviditet, förlossning och neonatalperioden

— hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras barn.

Molly Khalili har under 2021 påbörjat forskarutbildning vid Örebro Universitet. Hennes avhandling fokuserar på graviditet och förlossning hos kvinnor med ryggmärgsskada. Det övergripande syftet är att kartlägga normal graviditet och, eventuella komplikationer och att följa tillväxt och amning under barnens första levnadsår.

Syftet med avhandlingen är att undersöka graviditet-, förlossning- och neonatala utfall hos kvinnor med ryggmärgsskada i Sverige och deras barn. Inga skandinaviska studier på ämnet finns publicerat sedan början av 90-talet. Vi ämnar i huvudsak att använda oss av journal- och registerdata och några av frågeställningarna vi planerar att svara på inkluderar är följande:

Frågeställningar

  • Får kvinnor med ryggmärgsskador fler urinvägsinfektioner under graviditeten än normalbefolkningen?
  • Hur många ryggmärgsskadade kvinnor föder barn vaginalt respektive med planerat och akut kejsarsnitt?
  • Hur många ryggmärgsskadade kvinnor ammar sina barn och är det någon skillnad mellan para- och tetraplegiska mödrar?

Samarbetspartners & finansiärer

Projektet har erhållit forskningsmedel från Märta & Gunnar V Philipsons Stiftelse, Region Värmland och Stiftelsen Spinalis. 

Publicerat material

Molly Khalili

Projektledare

Molly Khalili, doktorand Örebro universitet.

Huvudhandledare

Mia von Euler, professor i medicinsk vetenskap med inriktning neurologi, Örebro Universitet.

Bihandledare

Claes Hultling, MD, PhD, professor
Carl Lindgren, MD, PhD
Karin Pettersson, MD, PhD, docent
Cecilia Ekeus, MPH, MSc, professor
Marie Berlin, MSc, PhD Berlin