cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Skuldersmärta och skulderskador

— hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm.

En klinisk studie.

Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson, båda fysioterapeuter med lång klinisk erfarenhet, driver den här studien om skuldersmärta. 

Muskuloskeletala besvär såsom skuldersmärta är en vanlig komplikation efter ryggmärgsskada. Studien, som erhållit forskningsmedel från oss, sker på Spinalismottagningen/Aleris Rehab Station och genomförs i samarbete med läkare på smärtklinik och specialiserad fysioterapeut i ultraljudsdiagnostik. 

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om skuldersmärta och skulderskador hos personer med ryggmärgsskada i Region Stockholm.

Mer om projektet

Samarbetspartners & finansiärer

Projektet har erhållit forskningsmedel från RTP, Promobilia och Stiftelsen Spinalis.

Inka Löfvenmark

Projektledare

Inka Löfvenmark, Med Dr., leg Fysioterapeut,
KI

Medarbetare

Ellen Andreasson, MSc, leg Fysioterapeut, Aleris Rehab Station
Jörgen Söverstad, Smärtläkare, Västerås
Magnus Wennerlund, leg fysioterapeut, UL-specialist, Västerås
Claes Hultling, MD, PhD, professor