cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Ny kraft för skadad ryggmärg

Spinalis goes to Vintersol

Träningsresa till Teneriffa!

Fly vintermörkret och följ med på vår träningsresa för ryggmärgsskadade. Ta chansen att bli starkare, friskare och piggare och få några oförglömliga veckor i solen med ett härligt gäng. Resan arrangeras av stiftelsen Spinalis i samarbete med Vintersol.
NYHETER INTERNATIONELLT

Det har länge hoppats på att Spinalis ska komma även till Malawi för att förbättra omhändertagandet av personer med ryggmärgsskada. Tidigare har den akuta omvårdnaden var otillräcklig. De senaste åren har det gjorts stora framsteg och nu behövs rehabilitering. Katarzyna Trok och Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator, åkte på en rekognoseringsresa till Malawi.

NYHETER SVERIGE

Nationellt högspecialiserad vård (NHV) är uppdrag som delas ut från Socialstyrelsen i de fall då endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Här presenterar vi kort den nya modellen för svensk ryggmärgsskadevård. Den träder i kraft april 2023.

Vintersol

Träningsresa till Teneriffa!

Fly vintermörkret och följ med på vår träningsresa för ryggmärgsskadade. Ta chansen att bli starkare, friskare och piggare och få några oförglömliga veckor i solen med ett härligt gäng. Resan arrangeras av stiftelsen Spinalis i samarbete med Vintersol.
NYHETER INTERNATIONELLT

Det har länge hoppats på att Spinalis ska komma även till Malawi för att förbättra omhändertagandet av personer med ryggmärgsskada. Tidigare har den akuta omvårdnaden var otillräcklig. De senaste åren har det gjorts stora framsteg och nu behövs rehabilitering. Katarzyna Trok och Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator, åkte på en rekognoseringsresa till Malawi.

NYHETER SVERIGE

Nu finns Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg inläst som ljudbok av sex välkända skådespelare och programledare.

Boken är skriven för dig som lever med en ryggmärgsskada och dina anhöriga, men är även användbar för läkare och övrig vårdpersonal.

EFTERLYSNING

Studie om amning

Just nu genomför vi på Stiftelsen Spinalis en förlängning av en tidigare studie kring hälsoutfall hos barn med ryggmärgsskadade mödrar och vi tittar särskilt på amningen.

Kunskapsläget på barn- och mödravårdscentraler runtom i landet varierar och därför kan din medverkan göra stor skillnad. Mer kunskap behövs för att kunna hjälpa mammor på bästa sätt.

Vill du dela dina erfarenheter av att amma med en ryggmärgsskada? Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra?

EFTERLYSNING

Forskningsprojekt om personlig assistans

Nu initieras ett projekt med titeln, Leva på lika villkor – perspektiv på dagligt liv och delaktighet med stöd av personlig assistans efter ryggmärgsskada.

Projektet genomförs med en deltagande ansats och så kallad “Photovoice-metodologi”. Det innebär att kunskap kommer att skapas i samarbete mellan forskare och deltagare med bild och berättelse som verktyg.

Vi söker personer i åldern 20–65 år som har en ryggmärgsskada (skadenivå C7 eller högre) och som beviljats assistansersättning för personlig assistans sedan minst ett år tillbaka.

DRIV

– hälsa online för dig med ryggmärgsskada

DRIV vill inspirera personer med ryggmärgsskada till ett aktivt liv och ett hållbart åldrande. Delta i ett live träningspass eller göra övningar som du hittar i träningsbanken! Både  träningspassen och övningarna är framtagna av personer med stor erfarenhet inom neurorehabilitering och kunniga, träningsaktiva personer med egen rörelsenedsättning. 

DRIV

– hälsa online för dig med ryggmärgsskada

DRIV vill inspirera personer med ryggmärgsskada till ett aktivt liv och ett hållbart åldrande. Delta i ett live träningspass eller göra övningar som du hittar i träningsbanken! Både  träningspassen och övningarna är framtagna av personer med stor erfarenhet inom neurorehabilitering och kunniga, träningsaktiva personer med egen rörelsenedsättning. 

Nu finns ett dokument som kortfattat beskriver de vanligaste konsekvenserna av en ryggmärgsskada. Det kan vara sådant som vårdgivare som vanligtvis inte kommer i kontakt med personer med ryggmärgsskada behöver känna till. Dokumentet fylls i tillsammans med din läkare, till exempel inför planerad vård, och är fritt nedladdningsbart här.  

Evenemang

Spinalis arrangerar årligen flera evenemang; både digitala och på plats i Stockholm.

Segla i Stockholms ytterskärgård

För första gången arrangerar Spinalis en eskadersegling för personer som lever med ryggmärgsskada. 

Spinalis arrangerar årligen flera evenemang; både digitala och på plats i Stockholm.

Segla i Stockholms ytterskärgård

För första gången arrangerar Spinalis en eskadersegling för personer som lever med ryggmärgsskada. 

Spinalis arrangerar årligen flera evenemang; både digitala och på plats i Stockholm.

Nyheter

Malawi

Katarzyna Trok och Inka Löfvenmark, Spinalis internationella koordinator, åkte på en rekognoseringsresa till Malawi i november 2022.

Läs mer...

forskning spina bifida

Martina Bendt, fysioterapeut verksam på Spinalismottagningen, har under flera år arbetat med att undersöka och kartlägga fysisk och kognitiv funktion samt hur gång- och balansförmågan eventuellt påverkas av den kognitiva funktionen hos vuxna med ryggmärgsbråck (RMB). Martina Bendt kommer att disputera hösten 2022 och har löpande fått stöd från stiftelsen Spinalis och vår anknutna stiftelse, Caroline Montgomery.

Läs mer...

mortalitetsstudie

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalis-mottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas.

Läs mer...

Se Folke Rydéns skildring av Spinalis engagemang i den afrikanska ryggmärgsskade-rehabiliteringen.

Vi är en ideell stiftelse som tacksamt tar emot gåvor och donationer. Medlen går till forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadevård samt rehabilitering.  

Vi har ett vetenskapligt samarbete med Coloplast i syfte att utveckla bättre produkter och servicelösningar för personer med ryggmärgsskador.