cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

NHV - Nationellt högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har beslutet att koncentrera viss vård och rehabilitering av ryggmärgsskadade till fyra regioner i Sverige. Från och med 1 april 2023 kommer vården och rehabiliteringen att bedrivas i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

Stiftelsen Spinalis har länge arbetat för en centralisering av ryggmärgsskadevården i Sverige. Vi anser att alla personer som drabbas av en ryggmärgsskada, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till samma högkvalitativa vård och rehabilitering.  

En ryggmärgsskada är ett komplext tillstånd som kräver samverkan mellan många olika specialistområden för att den skadade personen ska få bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. Nu blir äntligen en centralisering av ryggmärgsskadevården verklighet. 

I Stockholm blir Karolinska Universitetssjukhuset ”huvudman” för uppdraget. Därtill kommer tre samarbetspartner som sedan länge ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade i region Stockholm; Remeo, Stockholms Sjukhem samt Aleris Rehab Station.