Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

anhkvall_12_maj_2016

Claes-Hultling-(12)-300b

Omfattande intervju med Spinalis VD Claes Hultling av Neuroförbundet.
”Rehabiliteringsläkaren Claes Hultlings vision om rehabiliteringskliniker specialiserade på ryggmärgsskadade har fått stor betydelse för många i både Sverige och i afrikanska länder.”

lakartidninglogoThomas Fogdö, Claes Hultling och Erika Nilsson har skrivit en debattartikel om att centralisera vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Läkartidningen.

”Vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt, menar artikelförfattarna, som ser en centraliserad specialistvård som lösningen.”

inspirationsdagar 2016 rod_Sida_1 2

I år hålls Inspirationsdagarna den 24-25 maj i samarbete med Hjultorget på Kistamässan. Fokus är hälsofrämjande livsstil och vi bjuder på flera föreläsningar bl.a. med Louise Hoffsten. Lär dig mer om att leva med smärta, hälsa och livskvalitet, den senaste forskningen m.m. Allt detta och mycket mer – helt kostnadsfritt. Ladda ned hela programmet här >>

Claes Hultling, David Öhman (styrelseledamot) och Inka Löfvenmark med flera har varit i Zambias huvudstad Lusaka för diskussioner med hälsoministeriet. Kanske kan de två Spinalisklinikerna i Botswana och Namibia nu följas av en klinik för ryggmärgsskadade i Zambia.

Föreläsning av fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015. Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada. Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015. Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.

juridisk-radgivning

Vid årsskiftet startade Stiftelsen Spinalis projektet ”Juridisk rådgivning”. Syftet med projektet är att underlätta rehabiliteringen och skapandet av en fungerande vardag på kort och lång sikt. Målet är att värna den enskildes rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. Projektet innebär bland annat att personer inskrivna vid Spinaliskliniken erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning. Tillhör du Spinaliskliniken har du möjlighet att träffa juristen Monica Seifert.

Foto: Stefan Mattsson

Karolina Anner kraschade med sin bil för tio år sedan och två av hennes tre barn satt i baksätet. Barnen klarade sig, men Karolina bröt nacken. Idag är hon omskolad till certifierad coach och leder cirkelträning på Friskis & Svettis i Tyresö.

logotyp-600x600
Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.


På Spinalistips databas hittar du idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som har en ryggmärgsskada.