Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.Ägna en stund till att lyssna på Tankar för dagen med Siftelsen Spinalis VD Claes Hultling. I det senaste avsnittet får ni höra – ”Om hur en bortgången vän finns kvar i cyberspace”.

lakartidninglogoThomas Fogdö, Claes Hultling och Erika Nilsson har skrivit en debattartikel om att centralisera vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Läkartidningen.

”Vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt, menar artikelförfattarna, som ser en centraliserad specialistvård som lösningen.”

Gruppbild
År 2013 invigdes Namibias första ryggmärgsskadeavdelning ”Spinalis SCI Unit” på Windhoek Central Hospital. Ett svenskt team med en läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabinstruktör va på plats under tre månader för att lära upp personalen på Windhoek Central Hospital. Projektet gick ut på att starta landets första rehabiliteringsavdelning för personer med ryggmärgsskada och ge dem kunskapen för att kunna driva Spinalis SCI Unit självständigt.

Tjejkväll26nov

logotyp-600x600
Stiftelsen Spinalis driver projektet ”Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad”. Det är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.


Idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Här hittar du just nu 1349 tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från 105 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan.


I Timglaset Pod får ni möta inspirerande personer med fängslande livsöden. Vad alla personer har gemensamt är att de lever med någon slags funktionsnedsättning. Vår medarbetare Yasmin Nilson intervjuar gästerna. Podden drivs av TetraMedia HB som består av Yasmin och Max Arehn. Båda lever med ryggmärgsskador sedan många år tillbaka.

Hjultorget-300x182
Hjultorget är den 24-25 maj 2016 på Kistamässan i Stockholm. Hjultorget arrangeras vartannat år av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP. Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt personal som hanterar hjälpmedel.