Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

spinalishandboken

Spinalishandboken finns att låna som talbok på Legimus.se. Omfånget är 12 tim och 54 min. Spinalishandboken ger kunskap om hur olika organ påverkas, hur rehabilitering går till och hur tillvaron ändras. Även de existentiella frågor man ställs inför berörs. Boken är främst till för den som drabbas av en ryggmärgsskada, men passar även personal och anhöriga.

lakartidninglogoThomas Fogdö, Claes Hultling och Erika Nilsson har skrivit en debattartikel om att centralisera vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Läkartidningen.

”Vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt, menar artikelförfattarna, som ser en centraliserad specialistvård som lösningen.”

Gruppbild
År 2013 invigdes Namibias första ryggmärgsskadeavdelning ”Spinalis SCI Unit” på Windhoek Central Hospital. Ett svenskt team med en läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabinstruktör va på plats under tre månader för att lära upp personalen på Windhoek Central Hospital. Projektet gick ut på att starta landets första rehabiliteringsavdelning för personer med ryggmärgsskada och ge dem kunskapen för att kunna driva Spinalis SCI Unit självständigt.

Marko Norrbacka krockade med en älg på julafton för fem år sedan och bröt nacken. Nu jobbar han som rehabinstruktör på Rehab Station och spelar rullstolsrugby. I en intervju på Stockholms lokalradio berättar han om olyckan och vägen tillbaka till ett självständigt liv. Intervjun sändes den 23/12.

Föreläsning av fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015. Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada. Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015. Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.


På Spinalistips databas hittar du idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som har en ryggmärgsskada.

juridisk-radgivning

Vid årsskiftet startade Stiftelsen Spinalis projektet ”Juridisk rådgivning”. Syftet med projektet är att underlätta rehabiliteringen och skapandet av en fungerande vardag på kort och lång sikt. Målet är att värna den enskildes rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. Projektet innebär bland annat att personer inskrivna vid Spinaliskliniken erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning. Tillhör du Spinaliskliniken har du möjlighet att träffa juristen Monica Seifert.

Foto: Stefan Mattsson

Karolina Anner kraschade med sin bil för tio år sedan och två av hennes tre barn satt i baksätet. Barnen klarade sig, men Karolina bröt nacken. Idag är hon omskolad till certifierad coach och leder cirkelträning på Friskis & Svettis i Tyresö.

Hjultorget-300x182
Hjultorget är den 24-25 maj 2016 på Kistamässan i Stockholm. Hjultorget arrangeras vartannat år av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP. Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt personal som hanterar hjälpmedel.

logotyp-600x600
Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.