Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis

Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

Sidor från livsstilsboken_web

Boken finns att ladda ned gratis som pdf!
Den finns även som e-bok (för cirka 17 kr) på Bokus och Adlibris.

Claes-Hultling-(12)-300b

Omfattande intervju med Spinalis VD Claes Hultling av Neuroförbundet.
”Rehabiliteringsläkaren Claes Hultlings vision om rehabiliteringskliniker specialiserade på ryggmärgsskadade har fått stor betydelse för många i både Sverige och i afrikanska länder.”

lakartidninglogoThomas Fogdö, Claes Hultling och Erika Nilsson har skrivit en debattartikel om att centralisera vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Läkartidningen.

”Vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt, menar artikelförfattarna, som ser en centraliserad specialistvård som lösningen.”

Stiftelsen Spinalis har startat rehabiliteringskliniker för personer med ryggmärgsskada i både Botswana och Namibia. Under de senaste veckorna har det svenska teamet följt upp arbetet på plats och återigen fått träffa sina ”nygamla” kollegor.

Claes Hultling, David Öhman (styrelseledamot) och Inka Löfvenmark med flera har varit i Zambias huvudstad Lusaka för diskussioner med hälsoministeriet. Kanske kan de två Spinalisklinikerna i Botswana och Namibia nu följas av en klinik för ryggmärgsskadade i Zambia.

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015. Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.

Föreläsning av fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015. Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada. Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

juridisk-radgivning

Om du tillhör Spinaliskliniken har du möjlighet att få kostnadsfri juridisk rådgivning av juristen Monica Seifert.

logotyp-600x600
Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.


På Spinalistips databas hittar du idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som har en ryggmärgsskada.