Tobbe01MHN

Ny kraft för skadad ryggmärg

Tetrahand1
Erikaosami 2
romantikbrygga

Stiftelsen Spinalis


Vi är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Vi har ett mångårigt vetenskapligt samarbete med Wellspect HealthCare.

Kompetenscentrum för ryggmärgsskador – Insamlingsstiftelse

Upprop

Kompetenscentrums ändamål är att såsom självständig stiftelse främja fullgod vårdkvalitet och bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige. Kompetenscentrums ändamål uppnås genom att insamlade medel används för kompetensutveckling, integrerad forskningsinformation, kommunikation och samverkan, utveckling av vård, rehabilitering och samhällsstöd, etablering av vård och handlingsprogram samt upprättande av nationella kvalitetsregister.

Sidor från livsstilsboken_web

Boken finns att ladda ned gratis som pdf!
Den finns även som e-bok (för cirka 17 kr) på Bokus och Adlibris.

logotyp-600x600
Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

lakartidninglogoThomas Fogdö, Claes Hultling och Erika Nilsson har skrivit en debattartikel om att centralisera vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Läkartidningen.

”Vården och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt, menar artikelförfattarna, som ser en centraliserad specialistvård som lösningen.”

inka

Inka Löfvenmark har arbetat med ryggmärgsskadade patienter i över 20 år och den vindlande vägen fram till Inkas disputation har varit lång. Nu får vi ta del av Inkas intensiva arbete i form av en avhandling: – ”Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic spinal cord injury in Botswana.”

Claes Hultling, David Öhman (styrelseledamot) och Inka Löfvenmark med flera har varit i Zambias huvudstad Lusaka för diskussioner med hälsoministeriet. Kanske kan de två Spinalisklinikerna i Botswana och Namibia nu följas av en klinik för ryggmärgsskadade i Zambia.

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015. Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.

Föreläsning av fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015. Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada. Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

artipelag-brillo-boxar-1170x488-px
Killkväll med Andy Warhol
Artipelags konsthallschef, Bo Nilsson, har oändlig kunskap om Andy Warhols historia och inleder med en 20 min lång introduktion av utställningen. Sedan serveras middag i Artipelags fina restaurang.

tjejkvalleventsida
Välkommen till en kväll där vi får möjlighet att samtala och dela med oss av erfarenheter. Vi har bjudit in Malin Nordin, sjuksköterska och uroterapeut, som svarar på frågor kring blåsa och tarm vid neurologisk skada.


”Vi möter läkaren Claes Hultling som berättar om hur han den 31 maj 1984 dök på en sten och bröt nacken och hur han sedan dess ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med andra ryggmärgsskadade patienter. Han berättar i dagens avsnitt om sin livsresa och om hur han var den första ryggmärgsskadade mannen i världen att bli far med hjälp av in vitro fertilisering.”

juridisk-radgivning

Om du tillhör Spinaliskliniken har du möjlighet att få kostnadsfri juridisk rådgivning av juristen Monica Seifert.


På Spinalistips databas hittar du idéer som underlättar ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som har en ryggmärgsskada.