cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Allmänmänskliga teman

Existentiella filosofer har genom årtusenden identifierat mänskliga livsvillkor. De teman som visat sig vara extra värdefulla för våra patienter att samtala om är; mening, värde, dödlighetens påverkan på livet, ensamhet och gemenskap, fenomenet kroppen, frihet att välja, tiden och att vara i känslor. Förutom traditionell rehab, möter vi nu också dessa med Filosofisk praxis.

Text