cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Patientinformation

För att skapa motivation till förändring, förstå problematik och kunna ta till sig tips om vad man själv kan göra, i förhållande till den egna diagnosen och livssituationen, behövs kunskap.

I den nya patientlagen från 2015 framhålls vikten av att patienter ska få information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.  Kunskaperna överförs i patientsamtal i de olika kliniska situationerna, genom föreläsningar, gruppdiskussioner och skrivet material. Här nedan följer verktyg

Broschyr: Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada

Broschyren i uppdaterad version från 2019, finns på svenska, engelska och flera andra språk. Ytterligare översättningar är på gång. Broschyrerna är gratis nedladdningsbara som pdf:er.  

Livsstilsboken

Livsstilsboken — vägen till ett friskare och lättare liv för dig med ryggmärgsskada, skriven av Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman. Boken finns också på engelska The art of healthy living with spinal cord injury. 

Den svenska versionen i tryckt format är slut. Den engelska finns fortfarande att köpa och båda böckerna finns som e-böcker (på Adlibris eller Bokus) till en kostnad av cirka 15 kronor och som gratis nedladdningsbara pdf:er här.

Den svenska och den engelska versionen kan också beställas i tryckt format.

Livsstilsboken finns att beställa i engelsk version

Kontakta Annelie Olausson.

Nätbaserad information. Se under sidorna Hälsa & livsstil.

Föreläsningar

Föreläsningar riktade till personer med ryggmärgsskada: Allmänt om hälsa och livsstil, om kost och vikt, om kost och tarmhälsa, om fysisk aktivitet och träning och om motivation till förändring. Några av dessa här:

RG Aktiv rehabilitering

RG Aktiv rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada, och de med liknande förutsättningar, till ett självständigt och aktivt liv. 

Spinalis har sedan många år haft ett nära samarbete med RG, inte minst genom Anna-Carin Lagerströms medverkan i utvecklandet av Retrokursen, en ”livskompetenskurs” för personer som levt länge med sin skada. Här kan du läsa om olika kurser och utbildningar som ges i RG´s regi.

DRIV – hälsa online för dig med ryggmärgsskada

Spinalisprojektet DRIV är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Målet är att inspirera, motivera och ge verktyg till ett aktivt och friskt liv. Välkommen att delta i våra kostnadsfria aktiviteter online!