juridisk-radgivning
Stiftelsen Spinalis driver projektet “Juridisk rådgivning. Det innebär att, man som inskriven patient på Spinaliskliniken, kan få kostnadsfri guidning i rättsliga frågor av juristen Monica Seifert.

logotyp-600x600
Stiftelsen Spinalis driver projektet “Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad”. Det är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

Botswana3
Våren 2010 startade Stiftelsen Spinalis, delvis finansierat av SIDA, och Botswanas hälsoministerium, Spinalis Botswana SCI Rehabilitation Project i huvudstaden Gaborone. Målet med projektet var att det ska finnas ett nationellt ryggmärgsskadecenter “Spinalis Botswana SCI Rehab Centre” som drivs av lokal personal på Princess Marina Hospital i Gaborone.

Gruppbild
Projektet går ut på att starta landets första rehabiliteringsavdelning för personer med ryggmärgsskada och ge dem kunskapen för att kunna driva avdelningen själva. År 2013 invigdes Namibias första ryggmärgsskadeavdelning “Spinalis SCI Unit” på Windhoek Central Hospital.

halsotips
Att få hjälp med att “stärka det friska” är särskilt betydelsefullt för personer med kroniska tillstånd efter exempelvis neurologisk skada eller sjukdom. Stiftelsen Spinalis har under ett flertal år bedrivit ett utvecklingsarbete för att ta fram hälsofrämjande metoder och program. Dessa har vi samlat under namnet Spinalis Hälsonavigator med hälsoverktyg för såväl vårdgivare som personer med egen funktionsnedsättning.

Spinalistips
På databasen www.spinalistips.se hittar du idéer som underlättar för att kunna leva ett aktivt liv. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som lever med en ryggmärgsskada.