Status för klinisk prövning med cannabis

Vi har tidigare talat om att genomföra en klinisk prövning på cannabis mot nervsmärta vid ryggmärgsskada. Arbetet med att få allt på plats går framåt. Vi har genomfört en så kallad vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket; ett värdefullt möte. Vi måste lösa några teknikaliteter för läkemedlet så att vi kan gå vidare till nästa steg, som är att skicka in protokoll och etikansökning för granskning. Det är många som hör av sig till oss och undrar hur arbetet går och vi vill med detta meddela att ingen är glömd och att projektet i högsta grad lever.

Forskningspersoner sökes!

Nervsmärta (neuropatisk smärta) är en utmaning för den som drabbas, men också för vårdgivare. Den vanligaste behandlingen utgörs av olika läkemedel. För att öka kunskapen kring läkemedelsbehandlingens effekter, bieffekter och faktorer som påverkar om man väljer att fortsätta eller avsluta insatt läkemedelsbehandling kommer vi att genomföra intervjuer.

Vi söker både dig som är nöjd med din nuvarande läkemedelsbehandling och dig som inte fått optimal smärtlindring av läkemedel.

För att delta i studien ska du: Ha en ryggmärgsskada sedan mer än två år, nervsmärta sedan mer än ett år, använt minst ett läkemedel på recept mot smärta, vara från 20 till 70 år och med lätthet kunna tala svenska.

Studien är godkänd av en etikprövningsnämnd. Intervjuerna sker på Spinaliskliniken i Solna/Stockholm. Ansvarig läkare är professor Claes Hultling.

Anmäl ditt intresse till (inkludera ditt telefonnummer): forskning@spinalis.se

Stiftelsen Spinalis i ny kontext och nya lokaler

Nu inviger vi Spinalis Connect, en kreativ mötesplats i nygamla lokaler som ger unika förutsättningar för akademi, näringsliv och sjukvård att tillsammans skapa mervärde för ryggmärgsskadade personer.

I samband med invigningen den 26 mars 2018 arrangerar Stiftelsen Spinalis ett seminarium där bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, prorektor för Karolinska Institutet Karin Dahlman Wright, nationell life-science-samordnare Jenni Nordborg och VD Stiftelsen Spinalis Claes Hultling deltar.

Inka Löfvenmark disputerar

inkaInka Löfvenmark har arbetat med ryggmärgsskadade patienter i över 20 år och den vindlande vägen fram till Inkas disputation har varit lång. Under flera år har hon rest fram och tillbaka mellan Sverige och Botswana. Nu får vi ta del av Inkas intensiva arbete i form av en avhandling: – ”Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic spinal cord injury in Botswana.”

Sedan Spinalis Botswana SCI Rehabilitation Project startade år 2010, har Inka, i egenskap av legitimerad fysioterapeut och projektkoordinator på ryggmärgsskadekliniken i Gaborone, kunnat samla in data och information till sin forskningsstudie.

Jag träffade Inka på Stiftelsen Spinalis’ kontor i Frösundavik och som alltid utstrålade hon mycket energi och framåtanda.    Läs mer

Juridisk rådgivning

juridisk-radgivningVid årsskiftet startade Stiftelsen Spinalis projektet ”Juridisk rådgivning”. Syftet med projektet är att underlätta rehabiliteringen och skapandet av en fungerande vardag på kort och lång sikt. Målet är att värna den enskildes rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. Projektet innebär bland annat att personer inskrivna vid Spinaliskliniken erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning.

Tillhör du Spinaliskliniken har du möjlighet att träffa juristen Monica Seifert.

Mottagning äger rum på måndagar och tidsbokning görs kl. 9.00-10.00.

Telefon: 08-555 44 127

Monica Seifert är ny medarbetare på Spinalis. Hon är jurist och har mångårig yrkeserfarenhet inom både privat och offentlig sektor. Monica är själv ryggmärgsskadad, vilket ger henne unik insikt i de juridiska frågor som uppkommer i samband med ryggmärgsskador.

“Mitt råd är att ta tag i frågorna så fort som möjligt, så att man inte förlorar tid. Många beslut som ska fattas tar lång tid att utreda. Man har så fullt upp med sin rehabilitering och inte så mycket kraft och energi över till annat, men då är tanken att jag ska kunna kompensera och hjälpa till.” – Monica Seifert


Monica Seifert

Monica Seifert

Jurist

Spinalistips – Idéer som underlättar ett aktivt liv

På databasen spinalistips.se hittar du idéer som underlättar för att kunna leva ett aktivt liv. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som lever med en ryggmärgsskada.

Läs mer på hemsidan