cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Status för klinisk prövning med cannabis

Vi har tidigare talat om att genomföra en klinisk prövning på cannabis mot nervsmärta vid ryggmärgsskada. Arbetet med att få allt på plats går framåt. Vi har genomfört en så kallad vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket; ett värdefullt möte. Vi måste lösa några teknikaliteter för läkemedlet så att vi kan gå vidare till nästa steg, som […]

Forskningspersoner sökes!

Nervsmärta (neuropatisk smärta) är en utmaning för den som drabbas, men också för vårdgivare. Den vanligaste behandlingen utgörs av olika läkemedel. För att öka kunskapen kring läkemedelsbehandlingens effekter, bieffekter och faktorer som påverkar om man väljer att fortsätta eller avsluta insatt läkemedelsbehandling kommer vi att genomföra intervjuer. Vi söker både dig som är nöjd med […]

Stiftelsen Spinalis i ny kontext och nya lokaler

Välkommen till Spinalis Connect. En kreativ mötesplats i nygamla lokaler. Syfte är att fungera som en dynamisk mötesplats för aktörer inom det ekosystem som skapats kring ryggmärgsskadeområdet.

Inka Löfvenmark disputerar

Inka Löfvenmark har arbetat med ryggmärgsskadade patienter i över 20 år och den vindlande vägen fram till Inkas disputation har varit lång. Nu får vi ta del av Inkas intensiva arbete i form av en avhandling: – ”Epidemiology, outcomes and experiences of living with traumatic spinal cord injury in Botswana.”

Spinalistips – Idéer som underlättar ett aktivt liv

På databasen spinalistips.se hittar du idéer som underlättar för att kunna leva ett aktivt liv. Det finns tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från personer som lever med en ryggmärgsskada.