Ryggmärgsskada.se

 
På webbplatsen www.ryggmärgsskada.se finner man tillförlitlig medicinsk- och praktisk information om ryggmärgsskador. Målet är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada, anhöriga och allmänheten om vad en ryggmärgsskada innebär och hur man minskar riskerna för sekundära komplikationer.

De medicinska texterna är skrivna av personer med medicinsk utbildning och erfarenhet av rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.

Projektet kommer pågå i ca tre år och startade hösten 2016. Under projektets gång kommer innehållet på webbplatsen vidareutvecklas löpande.

Projektet leds av: Stiftelsen Spinalis

Medsökande organisation: RG Aktiv Rehabilitering

Samarbetsorganisationer: Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Skånes universitetssjukhus och Personskadeförbundet RTP

Projektet finansieras av: Arvsfonden