cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Ryggmärgsinfarkt

En ryggmärgsinfarkt liknar i stora drag en stroke, fast i ryggmärgen. Blodflödet (den vaskulära försörjningen) till ryggmärgen ”stryps” och förhindrar att syre och andra nödvändiga näringsämnen når vävnaderna i och kring ryggmärgen. När detta händer dör celler i ryggmärgen. Konsekvenserna av detta varierar stort men kan bland annat ge motoriska & sensoriska bortfall som i sin tur kan leda till funktionsnedsättningar i varierande grad.

Målet med forskningen är att öka kunskapen om ryggmärgsinfarkter och kunna presentera en översikt av tillståndets kliniska bild.

Genom att dokumentera förekomsten av vaskulära riskfaktorer (välkända för denna patientgrupp), fokusera på debutsymtom och diagnostiska metoder, hoppas vi få större insikt i riskfaktorer hos personer som diagnostiserats med ryggmärgsinfarkt.
Vasilios Stenimahitis

Projektledare

Vasilios Stenimahitis, Leg. läkare, doktorand Karolinska Institutet (PhD student KI)

Huvudhandledare

Erik Edström, docent Karolinska Institutet

Bihandledare

Adrian Elmi Terander, docent Karolinska Institutet
Magnus Andersson, docent Karolinska Institutet

Samarbetspartners & finansiärer

Projektet har erhållit forskningsmedel från Stiftelsen Spinalis.