cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Molly Khalili

Under ISCoS kommer Molly Khalili presentera den senaste studie som nyligen blivit accepterad för publikation i tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Studien är en registerstudie som inkluderar kvinnor med ryggmärgsskada som fött barn i Sverige mellan 1997-2015 och presenterar förlossnings- och graviditetsutfall för mor och barn. Siffrorna jämförs med samma utfall hos alla andra kvinnor som fött barn under samma tidsperiod. 

I huvudsak var utfallen väldigt bra för både mor och barn och skiljde sig marginellt ifrån övriga befolkningen. Några av fynden som avvek inkluderar ökad förekomst av planerade kejsarsnitt, generell narkos under kejsarsnitt, urinvägsinfektioner under graviditet, anemi (blodbrist) under graviditet och prematur förlossning.

ISCoS står för The International Spinal Cord Society. Organisationen strävar efter att främja utbildning, forskning och arbetet på de ryggmärgsskadekliniker som finns världen över. För närvarande har ISCoS medlemmar från kliniker och forskare från 87 länder. Vid det årliga vetenskapsmötet presenteras senaste röner och kunskap kring ryggmärgsskador.

Detta år hålls konferensen, 15-18 september, i Vancouver.