cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Hälsoverktyg​

Gemensamt för de olika verktyg som ingår i verktygslådan är att: förmedla kunskaper, öka medvetenhet om hur levnadsvanor påverkar hälsa och sekundära komplikationer, med hjälp av screening tidigt upptäcka riskbeteenden, ge underlag för hälsosamtal och skapa motivation till förändring.

Nedan finns nedladdningsbara pdf:er.

  • I Spinalis Hälsonavigators guide beskrivs hur man kan arbeta hälsofrämjande och hur de olika verktygen används: Guide att komma igång 
  • Normalvikt, övervikt och fetma definieras ofta utifrån Body Mass Index, BMI. Vid ryggmärgsskada används med fördel anpassade tabeller som tar hänsyn till skadenivå och uppskattat bortfall av muskelmassa: Värdering av BMI vid ryggmärgsskada