Yasmin – När livet störtdök

yasmin_nar_livet_stortdokYasmin Jungestedt var femton år och efter sommaren skulle hon börja på dansgymnasium. Resten av sitt liv skulle hon ägna åt det hon levde för – dansen. Då störtdök livet. Yasmin råkade ut för en olycka som bokstavligen slog hennes liv i spillror. Den ljusa framtiden med dansen hade på en sekund förvandlats till en livslång natt. 
Det fanns ingen bot.
Livet hade flytt.
Men hon överlevde.
När Yasmin lyckats ta sig igenom den första, nästan obegripligt svåra tiden, kom hon till insikt. Hon måste finna en ny, meningsfull väg genom livet utan dansen.

”Starka ögonblick och inkännande moment finns samlade i denna skrift. Genom Yasmins ögon får vi hennes bild av det hon de facto har gått igenom. Det är en ärlig, rättfram och tydlig beskrivning av alla de umbäranden som Yasmins fysiska tillkortakommanden tillskapar. Ofärdigheten som gestaltar sig i bristande tillgänglighet spiller hela tiden över till själen.
Den existentiella ångest som en halsryggsskada medför måste få utlopp någonstans och Yasmin beskriver hur hon har burit sig åt för att omsätta en del av detta kaos i konstruktiva krafter som syftar framåt. Många personer med samma skada som Yasmin skulle må mycket bra av att tillägna sig denna filosofiska ansats och därigenom kunna leva ett mycket rikare och bättre liv.
En önskan utifrån mitt perspektiv, som levt med en bruten nacke i snart 28 år och som träffat över 2000 personer med en förvärvad ryggmärgsskada, är givetvis att merparten av dessa kan känna att livet innehåller kvalité – livskvalité. Precis som för Yasmin och för mig.”

– Claes Hultling, läkare och docent, VD på Stiftelsen Spinalis

Pris: 150:- (+ frakt & exp. avg.) Boken finns även att köpa som e-bok för 97 kr på Adlibris.