cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Om frustrationen och sorgen i att som läkare inte kunna hjälpa en patient som lider.