Om frustrationen och sorgen i att som läkare inte kunna hjälpa en patient som lider.