Tankar för dagen med Claes Hultling 31 januari

Om frustrationen och sorgen i att som läkare inte kunna hjälpa en patient som lider.