cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Vi har tidigare talat om att genomföra en klinisk prövning på cannabis mot nervsmärta vid ryggmärgsskada. Arbetet med att få allt på plats går framåt. Vi har genomfört en så kallad vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket; ett värdefullt möte. Vi måste lösa några teknikaliteter för läkemedlet så att vi kan gå vidare till nästa steg, som är att skicka in protokoll och etikansökning för granskning. Det är många som hör av sig till oss och undrar hur arbetet går och vi vill med detta meddela att ingen är glömd och att projektet i högsta grad lever.