Spinalishandboken

spinalishandboken

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan. Ett antal personer berättar dessutom om sina egna upplevelser kring hur de skadats och hur de har gått vidare.

Spinalishandboken är i första hand skriven för ryggmärgsskadade och deras anhöriga, men är på grund av sin omfattning även användbar för sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och övrig vårdpersonal som möter ryggmärgsskadade.

Richard Levi är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan över 30 år tillbaka.

Författarna har varit med om att grunda Stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Pris: 200 :- (+ frakt & exp. avg. 45 kr)