cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

spinalishandbokenSpinalishandboken finns att låna som talbok på Legimus.se. Omfånget är 12 tim och 54 min. Spinalishandboken ger kunskap om hur olika organ påverkas, hur rehabilitering går till och hur tillvaron ändras. Även de existentiella frågor man ställs inför berörs. Boken är främst till för den som drabbas av en ryggmärgsskada, men passar även personal och anhöriga.

Provlyssna här