Spinalis Handbook – A new front for injured backs

spinalis_handbookDenna bok på engelska är skriven av Claes Hultling och Richard Levi, grundarna bakom Spinaliskliniken. Boken har sedan 1994 använts för att utbilda, inspirera och informera nyskadade personer i hela Sverige.

Pris: 150:- (+ frakt & exp. avg.)