Stiftelsen Spinalis i ny kontext

Välkommen till Spinalis Connect, en kreativ mötesplats i nygamla lokaler.

Spinalis Connect invigdes i slutet av mars 2018 i närvaro av bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, prorektor för Karolinska Institutet Karin Dahlman Wright och nationell life-science-samordnare Jenni Nordborg.

Syftet med Spinalis Connect är att det ska fungera som en dynamisk och kollaborativ mötesplats för alla aktörer inom det ekosystem som skapats kring ryggmärgsskadeområdet. Här skapas nya kontaktytor och idéer genom att koppla ihop representanter från akademi, näringsliv och vård med varandra i en unik miljö. Detta med omedelbar närhet till världsledande behandlingsutveckling och rehabilitering av ryggmärgsskadade genom samlokalisering med Rehab Station Stockholm, Stiftelsen Spinalis, och Spinaliskliniken.

Spinalis Connect kommer att förbättra vardagen för ryggmärgsskadade genom att tex:

  • Driva medicinsk forskning och behandlingsutveckling framåt.
  • Stärka gruppen personer som lever med ryggmärgsskada genom nätverk, träffar och erfarenhetsutbyte
  • Höja kunskapsnivån hos folkflertalet om vad en ryggmärgsskada är och innebär
  • Arbete med prevention
  • Påverkansarbete (tex centraliserad ryggmärgsskadevård, jämlik hjälpmedelsförsörjning, LSS)

De företag som idag finns representerade är bl a Wellspect Healthcare AB, Permobil, HUR och Intramedic. På plats finns även flertalet arvsfondsprojekt (www.ryggmärgsskada.se , MammaPappaLam – att vara förälder och ryggmärgsskadad) samt Kompetenscentrum för Ryggmärgsskador.

Under sensommaren och hösten 2018 planeras en rad träffar och utbildningstillfällen i Spinalis Connects lokaler.

Är du intresserad av ett samarbete med oss på Spinalis?
Kontakta oss på: connect@spinalis.se för ett förutsättningslöst möte.