Forskning

Forskningen som bedrivs av Stiftelsen Spinalis är inriktad på följande områden:

  • Epidemiologi
  • Sexologi
  • Infertilitet
  • Spasticitet
  • Neurourologi
  • Smärtforskning
  • Hälsoekonomi

För presentation av doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar vänligen klicka nedan.