cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

– Är ryggmärgsskadade en särskilt utsatt grupp? Och vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

Läs en intervju med Claes Hultling och ta del av länkar och tips. Ryggmärgsskada.se och Spinalis har sammanställt relevant information. För att läsa mer gå vidare till Ryggmärgsskada.se/corona/