Ryggmärgsbråck och kognitiv funktion

Dorothee Riedel, arbetsterapeut och mångårig medarbetare på Stiftelsen Spinalis fick förra veckan en artikel om ryggmärgsbråck och kognition publicerad i Journal of Rehabilitation Medicine.

Dorothees studie visar på att många personer som lever med spina bifida har kognitiva funktionsnedsättningar och inte får det stöd från samhället de skulle behöva för att leva ett självständigt liv.

Länk till den publicerade studien.

Här är en sammanfattning på engelska:
“Individuals with spina bifida often have cognitive impairments, resulting in difficulties in performing their everyday life activities at home, in education, training and social life.

These difficulties are often not recognized, and the individuals do not receive the support they need from society.
This study investigated the relationship between cognitive impairments, school achievements and performance of daily life activities of 35 adults with spina bifida.

The study examined whether individuals had an intellectual disability, and whether they had completed compulsory education, and compared this with their cognitive function and performance in everyday activities.

The results confirm that individuals with cognitive impairments, even those without intellectual disabilities, often have considerable difficulties in school achievements, and performance of daily life activities, reducing their ability to live independently. “