Resestipendium för medverkan vid internationell konferens – ISCoS och NoSCoS

Kompetenscentrum för Ryggmärgsskador Insamlingsstiftelse utlyser årligen två stycken stipendier om 5000 kr som bidrag till resa samt deltagande vid konferenser anordnade av ISCoS och NoSCoS. Ansökan görs senast 30 dagar före aktuell konferens.

Läs mer på hemsidan www.kcrs.se