Mamma Pappa Lam

mamapappa

Stiftelsen Spinalis driver projektet “Mamma pappa lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad”. Det är ett treårigt projekt finansierat av Arvfonden med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

Projektet har sin bas i Malmö och där finns också Anna Oredsson och Nora Sandholdt som är halvtidsanställda i projektet. I projektgruppen ingår även Erika Nilsson som sitter i Frösundavik. Samtliga personer i projektgruppen är själva ryggmärgsskadade föräldrar.

Projektgruppens hemsida www.mammapappalam.se fungerar som kunskapsbank för personer med ryggmärgsskada och vårdgivare.

Facebooksida

Engelska: www.sciparenting.com

Nu finns en serie föreläsningar med temat ”Att leva med en ryggmärgsskada” publicerade på URplay.se

Utmärkelse – Hjärter ess
Mamma Pappa Lam har tilldelats STIL-priset “Hjärter Ess”. Hjärter Ess delas varje år ut till en person eller flera som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.
Juryns motivering lyder: “Att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga borde vara en självklarhet. Trots att detta har påtalats gång på gång under åren, genom flera initiativ av organisationer och privatpersoner, ifrågasätts fortfarande rätten till föräldraskap av politiker, kommunala handläggare och personal på mottagningar och sjukhus. Att fler stöter på svårigheter när det gäller rätt till stöd och service i sitt föräldraskap.”

Intervju med Nora Sandholdt “Om att skaffa barn”
“Nora är 33 år och mamma till lilla Ida. Men hur är det då att få barn om man har en ryggmärgsskada? Nora har alltid vetat att hon kan få barn. Detta fick hon reda på när hon var nyskadad. När Nora träffade sin kärlek Petter visste hon att om de skulle ha en framtid ihop så innebar det att de skulle ha barn tillsammans. Detta var något som båda ville och som kändes självklart. Men Petter och framför allt Nora sköt det länge framför sig. Andra saker skulle hinnas med först, som utbildning, jobb och att resa. I grund och botten handlade det också om en viss oro inför faktumet att Nora skulle vara gravid.”

För mer information kontakta:

Erika Nilsson

Erika Nilsson

Projektledare