Spinalis i Botswana

Botswana3

Idén – att etablera rehabilitering av personer med ryggmärgsskada i Botswana – föddes när Claes Hultling, som är VD för Stiftelsen Spinalis, var i Botswana för att hålla ett föredrag på en konferens. Efter ett flertal resor till Botswana, långa förhandlingar med Hälsovårdsministeriet i Botswana och Sida i Sverige, kunde alla projektavtal undertecknas i april 2010. Projektet är ett treårigt partnerskap mellan Botswanas hälsoministerium och Stiftelsen Spinalis. Det är delfinansierat av Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) i form av medel för Sidas program för Aktörssamverkan. Projektets mål är att inom ramen för det botswanska allmänna sjukvårdssystemet permanent etablera resurser för rehabilitering av personer med en traumatisk ryggmärgsskada.

I mitten av maj 2010 kunde det kliniska arbetet börja på Princess Marina Hospital (PMH), det största statliga sjukhuset i Botswana beläget i huvudstaden Gaborone. Verksamheten förlades till ortopedkliniken och projektet disponerade från början sex sängplatser på den manliga avdelningen och fyra på den kvinnliga. Under det första året (maj 2010- juni 2011) har det svenska teamet bestått av en projektkoordinator (tillika sjukgymnast) på plats under hela året; läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabcoach och projektledare från Sverige under längre eller kortare perioder. Det botswanska teamet bestod från början av en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en sjuksköterska och en läkare på deltid.

Utmaningarna under det första året har varit många, både små och stora. Rehabilitering är relativt okänt i Botswana, kunskaper och utrustning saknas i stor utsträckning. Mycket tid har därför lagts på att förklara vad rehabilitering är och därmed bygga förståelse för utmaningar och möjligheter.

Det stod tidigt klart att projektet behövde mer resurser. Framförallt sjuksköterskor och undersköterskor. Detta för att klara den dagliga patientvården och därmed skapa förutsättningar för rehabilitering. Tack vare tillmötesgående från sjukhusledningen och hälsoministeriet kunde personalresurserna ganska snart utökas. Klinisk, praktisk utbildning varvades med teori och stort arbete lades ner på att skaffa relevanta hjälpmedel till patienterna som rullstolar, sittdynor, madrasser med mera.

Efter cirka 7 månader hade projektet redan kommit så långt att det var dags att ta nästa steg; att på PMH få tillgång till egna lokaler med full bemanning och bygga upp en ”riktig” avdelning för rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Efter diskussioner och förhandlingar med sjukhusledningen och hälsoministeriet fattades under våren 2011 beslut om att projektet skulle få tillgång till en före detta infektionsavdelning, som med relativt begränsade medel skulle kunna iordningställas – ett stort steg framåt!

Efter fantastiska insatser av hela teamet kunde de första patienterna flytta in på den nya avdelningen i början av juli 2011. En stor framgång för projektet och ett stort steg framåt mot målet; ”Spinalis Botswana SCI Rehab Centre, a permanent, national resource within the Botswana public health care services”.

Fas 2 av projektet 2011-2012
Fas 2 startade 1 september 2011. I den här fasen låg fokus på fortsatt kunskapsöverföring, dokumentation av rutiner och vårdprogram. Sist men inte minst att skaffa långsiktiga garantier för att projektet permanentas som ett nationellt rehabiliteringscentrum för personer med ryggmärgsskada.

Artikel från mars 2013: Spinalis gör skillnad mellan liv och död
“Målet med projektet är att det ska finnas ett nationellt ryggmärgsskadecenter som drivs av lokal personal i Botswana – nu, tre år senare, är målet nästan nått. Jag träffade den ansvariga koordinatorn för projektet, Inka Löfvenmark, på en kaffe i Spinalisköket på Rehab Station Stockholm. Jag ville höra om hennes spännande resa från projektets start till idag.”

Svenska teamet i Botswana
Lisa Bergmark, arbetsterapeut
Tobias Holmlund, sjukgymnast
Claes Hultling, specialistläkare
Göran Lagerström, projektledare
Gunnel Lif, sjuksköterska
Inka Löfvenmark, sjukgymnast, projektkoordinator
Erika Nilsson, projektadministratör Stockholm
Katarzyna Trok, specialistläkare
Pelle Vesterlund, rehab coach

Göran Lagerström

Göran Lagerström

Hedersordförande, projektledare

Inka Löfvenmarks blogg
Läs Inka Löfvenmarks blogg där hon bland annat har skrivit om sitt arbete som sjukgymnast i Botswana – intressant, spännande och rörande.
Utdrag ur bloggen:
“Vår nyskadade tjej klagade över ont, vilket hon absolut har och en krage som sitter sådär (som ska hålla frakturen i nacken stabil) och skaver och gör ont. Hon har ju legat så i nästan en vecka nu, ångestframkallande även för en rätt luttrad person som jag själv.”

Claes Hultling i radio
I radioprogrammet “Tankar för dagen” på P1 berättar Claes Hultling om betraktelser och möten från Botswana.

” I am here to serve”, sa en indisk läkare i Botswana som Claes mötte. Kanske borde det vara lite mer så här också?

Om en 21-årig ryggmärgsskadad tjej i Gaborone, Botswana. Om livskvalitet och livsglädje, trots allt.

Nytt liv för ryggmärgsskadade i Botswana
“Jag gör skillnad för andra patienter genom att de ser mig. Andra börjar tänka att ‘om han kan göra det, så kan jag också.” – Edward Dhliwayo från Botswana.