Nytt projekt

Stiftelsen Spinalis har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för treårsprojektet “Driv — Hälsa och Friskvård online”.
I projektet vill vi inspirera, motivera och ge verktyg till ett aktivt liv med hälsosamma levnadsvanor. Målgruppen är främst personer med ryggmärgsskada men online-träningen kommer att vara öppen för alla.
Vi kommer att utveckla följande aktiviteter, samtliga online:
  • TRÄNING live och ”on demand”
  • HÄLSOKURS 10-veckor med fokus på levnadsvanor
  • FÖRELÄSNINGAR i syfte att ge inspiration och kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
  • TRÄFFAR för att bryta isolering, nätverka och stärka gemenskap.
Projektstart är den 1 september.
Samarbetsorganisationer i projektet är bland andra Rehab Station, RG Aktiv Rehabilitering, Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping, Ryggmärgsskadecentrum Göteborg, Studieförbundet Studiefrämjandet samt ryggmärgsskadeklinikerna Orup, Göteborg, Uppsala och i Umeå.