cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

juridisk-radgivning

Vid årsskiftet startade Stiftelsen Spinalis projektet ”Juridisk rådgivning”. Syftet med projektet är att underlätta rehabiliteringen och skapandet av en fungerande vardag på kort och lång sikt. Målet är att värna den enskildes rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. Projektet innebär bland annat att personer inskrivna vid Spinaliskliniken erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning.

Tillhör du Spinaliskliniken har du möjlighet att träffa juristen Monica Seifert.

Läs mer