cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Stiftelsen Spinalis deltog i NoSCoS konferens i Köpenhamn för att ta del av det senaste inom ryggmärgskadevård och rehabilitering.

Vi var aktiva med egna presentationer,  workshops och postrar om våra senaste forskningsprojekt.

 

NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) är ett nordiskt samarbete för ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vartannat år, sedan 1989, hålls en vetenskapligt möte med ett gediget program av föreläsningar, workshops, presentationer, postrar m.m. som ämnar till att sprida ny kunskap om bl.a. prevention, akut behandling, rehabilitering, forskning och livskvalité.

 

Programmet i år bjöd på presentationer som rörde saker såsom smärta, spasticitet och medicinsk cannabis, att åldras med ryggmärgsskada, rehabilitering, fysisk aktivitet, krishantering, ryggmärgsskador bland barn, axlar-och skuldror samt upplevd livskvalité. Utöver detta hölls det också föreläsningar kring blåsa, tarm med behandlingar och tekniker samt ny teknologi med exoskelett och neuromodulerande kirurgi.

Molly Petersson; läkarstudent och knuten till stiftelsen Spinalis; presenterade en poster om det examensarbete hon gjort med Claes Hultling som handledare. Studien har följt upp barn födda av ryggmärgsskadade mödrar och sett att födelsevikt och -längd hos barnen var lägre än hos genomsnittet men normaliseras efter tre månader. Molly har även tittat på amning hos denna grupp och konstaterar att mödrar med högre ryggmärgsskador (ovan Th6) ammar kortare tid än mödrar med skador nedanför Th6.