NoSCoS 2017 – “What matters to you”

indexelement92”What matters to you” – ”Vad är viktigt för dig” är temat för NoSCoS- konferensen 2017. Fokuset är på ryggmärgsskaderelaterade frågor ur ett patientperspektiv. NoSCoS anordnar vartannat år en vetenskaplig konferens och nästa gång hålls den i Linköping.

Till NoSCoS 2017 >>