Litteratur

Nedan finner du vårt sortiment av litteratur relaterad till ryggmärgsskador. Om inte annat anges beställer du böckerna via vår bokansvarige, Annelie Olausson, genom att ringa eller skicka ett mail. Om du klickar på “Läs mer” ser du priset och delningsalternativ till sociala medier.

Mat, vikt och hälsa för dig med ryggmärgsskada

Nu har det kommit en ny, utvidgad version av broschyren där du också får tips om vilken mat som bäst hjälper vid förstoppningsproblem. Broschyren finns också på engelska.

Läs mer

Trycksår – med livet som insats

trycksar-med-livet-som-insatsTyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker. De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Läs mer

Spinalishandboken

spinalishandboken

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man tar sig fram, hur man hanterar alla tankar och känslor som väcks och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishandboken vill vara en hjälp i det arbetet. Boken tar upp dels vad som händer i kroppen, hur olika organ påverkas och hur rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan. Läs mer

The art of healthy living with physical impairments

This book offers the necessary knowledge to achieve an active and
healthy lifestyle. It provides adapted programs based on scientific
research and clinical experience as well as tips and advice from
individuals who have shared their own experiences.

Authors: Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman.

Price: SEK 200 (+ shipping fee)

The book is also available for free of charge as a pdf here:
The art of healthy living with physical impairments
and as a E-book (for aprox. SEK 10) at the online book shops Bokus and Adlibris.

Livsstilsboken

livstilsbokenVägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder.

Boken är späckad med teori, program och praktiska tips om: mat och vikt, motion och träning, tanketräning, meditation, mindfulness och motivation. Det du behöver veta för att lyckas med en livsstilsförändring. Boken har tillkommit i det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet Livskompetens – att åldras med funktionshinder och har skrivits av Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman. Produktionsstöd har erhållits från bl.a. Humana Assistans AB.

Pris: tillfälligt slut (+ frakt och exp.avg.)

Boken finns att ladda ned gratis som pdf här: Livsstilsboken
Den finns även som e-bok, specifikt anpassad för skärm, (för cirka 10 kr) på Bokus och Adlibris.

Yasmin – När livet störtdök

yasmin_nar_livet_stortdokYasmin Jungestedt var femton år och efter sommaren skulle hon börja på dansgymnasium. Resten av sitt liv skulle hon ägna åt det hon levde för – dansen. Då störtdök livet. Yasmin råkade ut för en olycka som bokstavligen slog hennes liv i spillror. Den ljusa framtiden med dansen hade på en sekund förvandlats till en livslång natt.  Läs mer

Ryggmärgsskador

ryggmargsskadorBehandling och rehabilitering
I boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter. Boken täcker både kirurgiska och medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Den inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi, fortsätter med det akuta omhändertagandet, klinisk och radiologisk diagnostik. Viktiga medicinska följdtillstånd och de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Läs mer

Spinalis Handbook – A new front for injured backs

spinalis_handbookDenna bok på engelska är skriven av Claes Hultling och Richard Levi, grundarna bakom Spinaliskliniken. Boken har sedan 1994 använts för att utbilda, inspirera och informera nyskadade personer i hela Sverige. Läs mer

Skitenkelt: Om tarm- och blåsrubbning

skitenkeltTarm- och blåsrubbning är ett av de absolut vanligaste problemen för personer med en skadad ryggmärg. Denna bok ger en enkel bild av hur man kan få ett fungerande liv trots denna funktionsstörning som kallas för neurogen tarm och blåsa. Författarna är Madeleine Stenius, undersköterska och utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm. Läs mer

Ett samtal om ryggmärgsskador

ett_samtal_om_ryggmargsskador Richard Levi & Claes Hultling i ett samtal om ryggmärgsskador. Richard Levi är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan 30 år tillbaka. Läs mer

Överlevnadsboken

overlevnadsbokenÖverlevnadsboken har, vid sidan av Spinalis Handbook, blivit något av en klassiker i sammanhanget. Boken fokuserar på den mentala delen i rehabiliteringen. Hur finner man sig till rätta i en ny identitet, i en ny verklighet, efter en ryggmärgsskada. Läs mer

Kokbok för lama

kokbok_for_lamaClaes Hultling och Stephan Rössner har samlat recept på god och lättlagad mat, handfasta råd om mat för rörelsehindrade och fiffiga tips om hjälpmedel som underlättar matlagningen. Den här boken gör alla till en mästerkock. Läs mer

Drivkraft

drivkraftKörergonomi, rullstolsteknik & metodik. Drivkraft är en utbildnings- och instruktionsbok som vänder sig dels till rullstolsanvändare, dels till yrkeskategorier som arbetar med rullstolar och rullstolsmanövrering. Boken behandlar teknik och metodik för rullstolsmanövrering, där stor vikt läggs vid samspelet människa – rullstol. Läs mer

Boxning i rullstol

boxningRehab Station Stockholm och Spinaliskliniken introducerar här ett effektivt boxningsbaserat träningsprogram för dig med en ryggmärgsskada. Boken ger många bra tips för dig som tröttnat på sjukgymnastik och gummiband. Läs mer

Rulleträning

rulletraning-1Rulleträning innehåller 42 lekar och övningar som har utvecklats inom Rehab Station Stockholms barnverksamhet. Boken visar hur barn på ett lekfullt och effektivt sätt kan träna sin förmåga att rulla och hantera sina rullstolar. Läs mer

Annelie Olausson

Annelie Olausson

Bokansvarig