Översättningsarbetet är fullt igång och nu finns broschyren på 8 olika språk!

Vi har samarbetat med flera patientorganisationer världen över och nu finns broschyren utgiven, förutom på svenska, även på finska, danska, engelska, nederländska, spanska, isländska och kroatiska. Under året kommer ytterliga översättningar.

Ladda ner broschyrerna från sidan Böcker och broschyrer.