cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg
vad_ar_en_ryggmargsskada_nyUpprop

Kompetenscentrums ändamål är att såsom självständig stiftelse främja fullgod vårdkvalitet och bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige.

Kompetenscentrums ändamål uppnås genom att insamlade medel används för kompetensutveckling, integrerad forskningsinformation, kommunikation och samverkan, utveckling av vård, rehabilitering och samhällsstöd, etablering av vård och handlingsprogram samt upprättande av nationella kvalitetsregister.

Hjälp oss genom att sätta in ditt bidrag på kontonummer: (6928) 417 388 381 i Svenska Handelsbanken.

Kompetenscentrums styrelse består av:

Göran Gynther
Divisionschef
Huvuddivisionen, KS

Maria Eriksdotter
Prefekt
NVS-institutionen, KI

Åke Seiger
Professor Emeritus
KI/Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Magnus Andersson
Verksamhetschef
Neurologkliniken, KS

Claes Hultling
VD
Stiftelsen Spinalis

Jonas Sköldberg
VD
Rehab Station Stockholm

För mer information kontakta Kompetenscentrums föreståndare Claes Hultling på claes@spinalis.se